НАВЧАЛЬНО-
МЕТОДИЧНИЙ
ЦЕНТР НАКСУ
 


Навчально-методичний центр Національної асоціації кредитних спілок України (НМЦ НАКСУ) бачить свою місію в сприянні розвитку кредитних спілок в Україні, зміцненню їх стабільності та надійності, підвищенню якості послуг, що надаються ними.

Зважаючи на свою місію НМЦ НАКСУ ставить перед собою за мету забезпечення умов для підвищення рівня кваліфікації та професіоналізму працівників кредитних спілок, постійного оновлення їх знань згідно з вимогами часу та ринку, методологічної підтримки діяльності кредитних спілок.

Діяльність НМЦ НАКСУ ґрунтується на наступних принципах:

 • науковий підхід в організації процесу навчання та змісту освіти;
 • поступовості та безперервності навчального процесу;
 • відповідність змісту та рівня підготовки працівників кредитних спілок, потребам кредитних спілок та вимогам законодавства;
 • поряд із оновленням та поглибленням фундаментальних знань надання знань що дозволять працівникам кредитних спілок більш якісно та на більш високому рівні виконувати свої професійні обов’язки.
 • впровадження в навчальний процес нових, прогресивних сучасних педагогічних технологій, наукових досягнень;
 • створення та підтримка належної матеріально-технічної бази, всебічне застосування комп'ютерної техніки та ІТ-технологій у навчальному процесі;
 • інтеграції освіти і науки шляхом активного використання наукових досліджень і методів інноваційного характеру у навчальному процесі;
 • запровадження різноманітних форм навчання, що передбачає створення можливостей для широкого вибору форм і змісту освіти, у відповідності із потребою;
 • впровадження демократичних принципів у всі сфери діяльності;
 • поширення серед населення України ідей кредитної кооперації.

Відповідно до мети НМЦ НАКСУ перед ним поставлені завдання:

 • провадження діяльності, яка включає навчальну, наукову та методичну діяльність;
 • здійснення кардинальних кроків щодо створення спеціалізованого вищого навчального закладу, що надає послуги з перепідготовки спеціалістів та підвищення кваліфікації працівників кредитних спілок;
 • залучення до навчального процесу, до створення навчальних та методичних матеріалів професорсько-викладацького складу провідних вищих навчальних закладів країни, які здійснюють підготовку фахівців з фінансових, економічних та юридичних спеціальностей, досвідчених фахівців кредитної кооперації з іноземних держав та досвідчених фахівців з кредитних спілок України;
 • впровадження нових умов навчання: дистанційне навчання, основним методом якого є діалог викладача та слухача через посередництво навчальних матеріалів у друкованому чи електронному вигляді та на форумі;
 • запровадження модульної системи підвищення кваліфікації керівників органів управління кредитних спілок;
 • запровадження ступеневої системи підвищення кваліфікації працівників кредитних спілок та членів органів управління кредитних спілок;
 • надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації працівників кредитних спілок та членів органів управління кредитних спілок, просвітницької діяльності серед членів органів управління кредитних спілок та членів кредитних спілок на регіональному рівні у взаємодії із іншими сервісними структурами НАКСУ;
 • розробка методики проведення та навчальних планів корпоративних семінарів та запровадження їх з метою надання комплексу освітніх послуг з урахуванням специфіки діяльності кредитної спілки - замовника корпоративного семінару;
 • виховання у членів кредитних спілок та працівників кредитних спілок кооперативної культури, сприяння зміцненню та розповсюдженню кооперативної ідеї в сфері надання фінансових послуг серед широких верств населення;
 • вивчення узагальнення та розповсюдження досвіду роботи кредитних спілок;
 • розробка та розповсюдження навчально-методичних матеріалів з питань діяльності кредитних спілок.

З метою реалізації цих завдань протягом 2004 року НМЦ НАКСУ проводив семінари з наступних навчальних курсів:

 • “Державне регулювання діяльності кредитних спілок та фінансовий моніторинг в КС”;
 • “Державне регулювання діяльності кредитних спілок. Аспекти перереєстрації та ліцензування”;
 • “Критерії і фінансові нормативи діяльності КС в світлі ліцензування. Особливості ведення бухгалтерського обліку відповідно до вимог Держфінпослуг”;
 • “Створення та основи діяльності кредитних спілок”;
 • “Кредитування малого бізнесу в агропромисловому комплексі”
 • “Написання бізнес - плану”
 • “Технології кредитування”
 • “Критерії та фінансові нормативи діяльності кредитних спілок” (для голів правління).

Навчальні курси “Державне регулювання діяльності кредитних спілок та фінансовий моніторинг в КС”, “Державне регулювання діяльності кредитних спілок. Аспекти перереєстрації та ліцензування”, “Критерії і фінансові нормативи діяльності КС в світлі ліцензування. Особливості ведення бухгалтерського обліку відповідно до вимог Держфінпослуг” проводилися спільно із фахівцями Держфінпослуг. Крім Держфінпослуг активну участь в навчанні працівників кредитних спілок взяла Громадська спілка зовнішньоекономічних зв’язків (CNFA). НАКСУ спільно із CNFA завершена розробка навчальних матеріалів з управління фермерським господарством. В вересні - жовтні 2004 року НМЦ НАКСУ спільно із CNFA проведено семінар на тему: “Написання бізнес-плану” для працівників кредитних спілок в Харкові, Львові, Херсоні.


В 2004 році розроблено методичні посібники “Фінансовий моніторинг в кредитній спілці” (1-е та 2-е видання), “Основи діяльності кредитних спілок” (для діючих кредитних спілок), “Основи діяльності кредитних спілок” (1-е та 2-е видання для новостворених кредитних спілок), “Технології кредитування” (1-е та 2-е видання), Критерії та фінансові нормативи діяльності кредитних спілок (1-е та 2-е видання).

В 2005 році НМЦ НАКСУ продовжив проведення семінарів за навчальним курсом “Технології кредитування”. Крім того спільно із CNFA розпочато цикл дводенних семінарів за навчальним курсом: “Особливості фінансового обліку та аналізу в фермерському господарстві”. Два семінари за навчальним курсом “Особливості фінансового обліку та аналізу в фермерському господарстві” проведено в містах Харкові та Тернополі, проведення ще двох планується в південних та східних областях в квітні і травні 2005 року. Крім того НМЦ НАКСУ завершується підготовка навчальних курсів: “Менеджмент та маркетинг в кредитних спілках” та “Бухгалтерський облік в кредитних спілках”. До вищезазначених навчальних курсів розробляються методичні посібники, які стануть в нагоді працівникам кредитних спілок не тільки в процесі навчання, а й після його завершення в повсякденній праці.