Увага! Цей форум працює в режимi читання. Запрошуємо до нового форуму!

<<< повернутися

Тема обговорення: Порука - фінансовий актив, але не актив.
Автор теми: Малюк Вячеслав
Останні зміни: 5.05.2006 в 17:15:17.
Відповідей: 18


Надіслати відповідь:

Ваше ім'я:

Ваш email:

Повідомлення:

| << | Форум | >> |


Николай ( 5.05.2006 в 17:15:17 ) [вгору]

Вячеславу Анатольевичу:

Правильный путь (возможно не единственный):
Исковое заявление в киевский городской хозяйственный суд. Там взвесят все за и против и дадут заключение.
Другой путь (возможно не правильный):
за разъяснениями обратиться в комитет по финансам ВР Украины. Это будет, возможно, дольше и менее эффективно.

Малюк Вячеслав ( 5.05.2006 в 12:35:38 ) [вгору]

Здається, Немо не дочекатися. А тому я викладу своє бачення цієї проблеми:
І так, ДФП вважає, що порука згідно ЗУ "Про фінансові послуги..." - фінансовий актив.
Згідно п.4 ч.1 статті 1. ЗУ "Про фінансові послуги..." "У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: ... 4)фінансові активи - кошти, цінні папери, боргові зобов'язання та право вимоги боргу, що не віднесені до цінних паперів". Це виключний перелік. Іншого бути не може. То до чого з перелічених чотирьох віднести поруку?
Давайте аналізувати спираючись на закони України:
1. Згідно ст.3 ЗУ "Про платіжні системи..." "3.1.Кошти існують у готівковій формі (формі грошових знаків) або у безготівковій формі (формі записів на рахунках у банках)". Також зверніть увагу на ст.192 ЦК України. З того висновок – порука не кошти.
2. Згідно ст.3 ЗУ "Про цінні папери..." "1.Цінні папери - документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачають виконання зобов'язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають із цих документів, іншим особам." Далі у цій статті Закону наведено вичерпний перелік того, що є цінними паперами, але про поруку там не йдеться. Про цінні папери – також у ст.194-198 ЦК України. З того висновок – порука не цінні папери.
3. Згідно ст.509 ЦК України "1.Зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку". За договором поруки поручитель не боржник і не зобов`язаний вчиняти на користь кредитора жодних дій. Такий обов`язок лежить на іншій особі – на боржнику. Згідно ст.510 ЦК України "1.Сторонами у зобов'язанні є боржник і кредитор". Алеж поручитель не боржник і не кредитор. Згідно ст.511 ЦК України "1.Зобов'язання не створює обов'язку для третьої особи". Тобто у поручителя, який теж є третьою особою, нема жодного боргового зобов`язання щодо кредитора боржника. З того висновок – порука не боргове зобов`язання.
4. Згідно ст.509 ЦК України "1.Зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку", а згідно ст.510 ЦК України "1.Сторонами у зобов'язанні є боржник і кредитор". Тобто право вимоги боргу належить кредитору. Але за договором поруки поручитель не є кредитором. З того висновок – порука не право вимоги боргу.
То щож таке порука? У ЦК України знаходимо таке:
"Стаття 546. Види забезпечення виконання зобов'язання
1.Виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком." З того висновок – порука це один з видів забезпечення виконання зобов'язаня.
А тепер у вичерпному переліку того, що є фінансовим активом (п.4 ч.1 статті 1. ЗУ "Про фінансові послуги...") вкрай уважно і дуже наполеглево шукаємо "забезпечення виконання зобов'язаня". Я не знаходжу, а Ви?
З усьго вищевикладеного загальний висновок, зовсім протележний думці ДФП: згідно ЗУ "Про фінансові послуги..." - не є фінансовим активом.
Але то є не останній висновок. З того висновку витікають інші, наприклад:
1. Порука - не є фінансовою послугою. Чому? А тому, що згідно п.4 ч.1 статті 1. ЗУ "Про фінансові послуги..." "фінансова послуга - операції з фінансовими активами" і не інакше.
2. ДФП не може регулювати операції з порукою, бо те є поза межами її компетенції.

Немо ( 28.04.2006 в 17:21:42 ) [вгору]

Вибачте, пане Малюк. Просто ваше питання не є першочерговим пріоритетом.

Довєрчівий ( 28.04.2006 в 15:12:15 ) [вгору]

Малюк Вячеслав ( 26.04.2006 в 13:40:46 ) [вгору]

Згідно п.4 ч.1 статті 1. ЗУ "Про фінансові послуги..."У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: ... 4)фінансові активи - кошти, цінні папери, боргові зобов'язання та право вимоги боргу, що не віднесені до цінних паперів". Це виключний перелік. Іншого бути не може. То до чого з перелічених чотирьох віднести поруку?

Порука - боргове зобов'язання. Тобто - згода сплатити за боржника при настанні таких-то умов.

Ще тут є про поруку: http://tender.com.ua/topics.aspx?t=565Малюк Вячеслав ( 28.04.2006 в 11:13:03 ) [вгору]

Здається Немо тягне час. Невже юристи ДФП невзмозі обгрунтувати таке просте питання? А може необгрунтовується, бо насправді все інакше?

Немо ( 27.04.2006 в 16:59:06 ) [вгору]

Трохи терпіння.

Малюк Вячеслав ( 27.04.2006 в 16:13:29 ) [вгору]

Что такое финансовый актив довольно четко определено в п.4 ч.1 ст.1 ЗУ"Про фінансові послуги...". Значительно хуже (расплывчатее) определено понятие финансовой услуги. Не знаю, - хочется ли ДФП чтобы порука была операцией с активами (чтото незаметно), но вот чтобы порука была операцией с финансовыми активами - это хочется, но не получится.
Налоговая правильно не относит поруку к операциям с активами, а потому налогооблагает доход от нее.
Но вот никак не дождусь отзыва Немо. Хочу понять его видение того, как порука вдруг оказывается финансовым активом.

Николай ( 27.04.2006 в 15:26:36 ) [вгору]

В банке на внебалансе есть и активные и пассивные счета, и даже активно-пассивные. И гарантии с поруками отражаются там естественно в активе. И, кроме того, еще и относятся к кредитным операциям (не зависимо от того, получает банк за это вознаграждение или нет).
Проблема в том (в случае с КСами), что ДПА поруки не хочет считать "операциями с активами", так как придется отказаться от налогообложения этих операций. А ДФП хочется, чтобы это были "операции с активами", чтобы "регулировать" и эти отношения.
Нужна однозначная и универсальная трактовка "финансового актива", тогда всех попустит.

Володислав ( 26.04.2006 в 18:08:21 ) [вгору]

Згадав за фактоиринг лише під одним кутом - тут є реальне пересування коштів, а це і прична обліку в активі, а не позабалансі.

Малюк Вячеслав ( 26.04.2006 в 13:40:46 ) [вгору]

Згідно п.4 ч.1 статті 1. ЗУ "Про фінансові послуги..."У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: ... 4)фінансові активи - кошти, цінні папери, боргові зобов'язання та право вимоги боргу, що не віднесені до цінних паперів". Це виключний перелік. Іншого бути не може. То до чого з перелічених чотирьох віднести поруку?


Малюк Вячеслав ( 26.04.2006 в 12:39:37 ) [вгору]

До Немо: перш ніж звертатись до ДФП за роз`ясненям з цієї проблеми ми читали і вказані закони, які хоч яким боком до того, і всі інші, і не тільки закони. Якщо Ви Немо погоджуєтесь з тим, що написало ДФП, то будь ласка розтлумачте, - як це порука "не є активом, а відноситься до фінансових активів".

Малюк Вячеслав ( 26.04.2006 в 12:31:02 ) [вгору]

Факторинг - то інше, бо то кредитування під уступлення права боргу. Тобто в активі висить уступлена дебіторська заборгованість. А при поруці, якщо КС ще не виконала зобов`язання, сума поруки висить на позабалансовому рахунку. Але коли КС виконало зобов`язання то вже на балансовому рахунку у активі з`являється дебіторська заборгованість члена КС.

Володислав ( 26.04.2006 в 09:05:46 ) [вгору]

В банківському обліку гаратнія і порука на позабалансовому, а, наприклад, факторинг - в активі. Тобто - де раельно платять на балансі.

Володислав ( 26.04.2006 в 09:05:34 ) [вгору]

В банківському обліку гаратнія і порука на позабалансовому, а, наприклад, факторинг - в активі. Тобто - де раельно платять на балансі.

Володислав ( 26.04.2006 в 09:05:30 ) [вгору]

В банківському обліку гаратнія і порука на позабалансовому, а, наприклад, факторинг - в активі. Тобто - де раельно платять на балансі.

Петро Олексюк ( 26.04.2006 в 00:08:59 ) [вгору]

В цьому плані було б цікаво з"ясувати, що роблять банки - як вони трактують поруку?

Постарась завтра щось розпитати.

Немо ( 25.04.2006 в 20:46:16 ) [вгору]

А може все таки спробуєте почитати вказані закони? Може тоді трохи попустить.

[Анонiм] ( 25.04.2006 в 16:04:04 ) [вгору]

Прозріти можна :) Га-га-га :) Оце так ЮРИСТИ писали... Гі-гі-гі :)

Малюк Вячеслав ( 25.04.2006 в 12:36:57 ) [вгору]

Тількищо факсом після двох оскаржень на свій запит Харківська асоціація нарешті отримала від ДФП відповідь. Цитую дослівно: "порука, в понятті Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" не є активом, а відноситься до фінансових активів, в понятті Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та, відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств і організацій, операції, пов`язані з порукою, обліковуються з використанням позабалансових рахунків".
Шановні колеги юристи, фінансисти, економісти та просто розумні люди, що думаєте з приводу того, що порука "не є активом, а відноситься до фінансових активів"?bigmir)net TOP 100