Діяльність ІКСа реалізується за такими програмами:

№ п/п

Програма

Методика

Заходи та послуги

1

Філософія кредитної кооперації

 • Специфіка кредитних спілок в порівнянні з іншими кредитно-фінансовими установами
 • Кредитна кооперація – нова форма соціальної політики в Україні. Прогресивний зарубіжний досвід.
 • Що таке кредитна спілка. Механізм управління кредитною спілкою. Фінансовий механізм діяльності кредитної спілки.
 • Круглі столи
 • Семінари
 • Ділові зустрічі
 • Поширення інформаційних бюлетенів

2

Створення та реєстрація кредитної спілки

 • Порядок створення кредитної спілки
 • Законовавство про КС
 • Підготовка установчих документів та зборів
 • Реєстрація КС
 • Зустрічі з зацікавленими особами
 • Допомога у формуванні ініціативних груп
 • Міні-тренінги
 • Допомога в оцінці поля членства та необхідних фінансових послуг
 • Консультації щодо джерел юридичної інформації
 • надання необхідних нормативних актів
 • аналіз правового поля діяльноті КС
 • Підготовка угоди про заснування та статуту спілки
 • Допомога в розробці плану установчих зборів, пропаганди
 • Рекомендації щодо виборів Правління, Кредитного та Наглядового комітетів
 • Надання зразків документів, потрібних для реєстрації
 • Рекомендації при погодженні Статуту в Управлінні НБУ (при необхідності внесення змін та доповнень).
 • Консультації в процесі легалізації кредитної спілки у відповідному органі юстиції і реєстрації в податковій інспекції.

3

Система управління КС

 • Організаційна структура КС
 • Методи управління КС
 • Особливості в системі управління та відповідальність органів управління
 • Діловодство
 • Підготовка кадрів управлінського апарату
 • Надання зразків Положень про Правління, Кредитний та Наглядовий комітети, про конфлікт інтересів.
 • Проведення міні-практикумів для органів управління і виконавчої дирекції з метою навчання фаховим навичкам щодо внутрішньої роботи в КС
 • Участь у засіданнях Правління та інших комітетів носить рекомендаційний характер щодо визначення стратегії, системи планування, контролю та аналізу діяльності КС
 • Практичні поради з діловодства, звітності, розподілу посадових обов’язків, підготовки оперативних засідань, ділових зустрічуй, пропаганди тощо
 • Рекомендації в області лідерства та конфліктології

4

Правові аспекти діяльності КС

 • Практика правового регулювання діяльності КС
 • Юридична відповідальність посадових осіб
 • Семінари
 • Забезпечення джерелами юридичної інформації та надання роз’яснень щодо них
 • Складання та дослідження контрактів, договорів, інших документів правового характеру, аналіз укладених угод.

5

Система послуг КС

 • Політика залучення внесків.
 • Кредитна політика.
 • Системи нарахування процентів на внески та позички
 • Розширення спектру послуг для членів КС під спеціалізовані програми (навчання, додаткове пенсійне забезпечення та ін.), обслуговування по пластикових картках тощо.
 • Семінари-практикуми
 • Обмін досвідом
 • Практичні поради щодо застосування зарубіжного та вітчизняного прогресивного досвіду

6

Ведення бухгалтерського обліку і оподаткування в КС: нові стандарти

 • Рекомендований план рахунків бухгалтерського обліку та перелік типових проведень.
 • Облік необоротних активів та запасів.
 • Облік операцій з внесками.
 • Облік кредитних операцій.
 • Облік доходів та витрат і визначення фінансового результату.
 • Оподаткування кредитних спілок.
 • Навчання трансформації бухгалтерської звітності у відповідності до нових національних стандартів
 • Допомога у вилученні недоліків в бухгалтерському обліку, обліковій політиці
 • Консультації щодо регулювання податків та відрахувань
 • Підготовка бухгалтерських кадрів та підвищення їх кваліфікації
 • Надання нормативних документів
 • Поширення інформації щодо бухгалтерського законодавства
 • Відновлення бухобліку

7

Система звітності та основи фінансового аналізу

 • Загальні вимоги до фінансової звітності.
 • Зовнішня фінансова звітність.
 • Внутрисистемна звітність.
 • Елементи фінансового аналізу.
 • Рейтингова система.
 • Семінари-практикуми щодо складання фінансової звітності
 • Семінари для менеджерів щодо фінансового аналізу
 • Надання зразків документів фінансової звітності та числових прикладів
 • Консультації з питань прибутку, заборгованості, резервування, як вийти із скрутної фінансової та економічної ситуації
 • Рекомендації щодо висновків аудиторських, бухгалтерських, юридичних

8

Основи кредитування в КС

 • Основні засади системи кредитування в кредитних спілках
 • Формування кредитної політики кредитної спілки і механізми її реалізації
 • Оцінка кредитного ризику
 • Умови надання позичок членам КС
 • Обслуговування позичок
 • Семінари для органів управління націлені на вироблення єдиної культури кредитування та стратегії
 • Рекомендації щодо внутрішніх нормативів та лімітів кредитування
 • Семінари-практикуми для позичкових управителів та навчання їх фаховим навичкам
 • Надання зразків типових документів щодо процедур ведення кредитної діяльності

9

Управління позичковим портфелем

 • Управління дохідністю позичкового портфеля
 • Методи ціноутворення за позичками
 • Методи управління ризиком позичкового портфеля
 • Методика оцінки якості позичкового портфеля та резервування
 • Управління активами і пасивами
 • Тренінг-семінар
 • Надання методичних рекомендацій
 • Рекомендації прогресивного досвіду управління позичковим порфелем
 • Рекомендації щодо використання резервів

10

Юридичні аспекти кредитної діяльності

 • Договірні стосунки
 • Випадки недійсності угод та їх наслідки
 • Аналіз договорів позички, застави, поруки
 • Семінари з правових питань: теорія і практика
 • Юридичні консультації та роз’яснення нормативних актів
 • Участь у переговорах та допомога в досудовому врегулюванні боргових зобов’язань.
 • Сприяння у вирішенні суперечок в судових органах.
 • Розгляд скарг та пропозицій

11

Системи технологій кредитування

 • Споживче кредитування («товари в кредит»).
 • Мікрокредитування («хвильовки»).
 • Бізнес-кредитування.
 • Фермерське кредитування.
 • Семінари
 • Надання пакету медотичних рекомендацій щодо окремих кредитних продуктів або програм
 • Консультації щодо переваг та недоліків різних кредитних продуктів

12

Аналіз фінансово-господарської діяльності КС

Професійний аналіз на предмет відповідності діючому законодавству та стандартам НАКСУ:

 • ведення бухобліку та звітності
 • ведення кредитної діяльності
 • реалізація політики залучення внесків
 • Дослідження документів бухобліку і звітності
 • Дослідження документів про ощадні операції КС
 • Дослідження документів крединої діяльності КС
 • Оцінка вартості позичкового портфеля КС
 • Надання висновків та рекомендацій

13

Комп’ютерні можливості в фінансовому обліку

 • “Турбобаланс”
 • “КС-Фінанси”
 • Семінари-практикуми
 • Інструкції та консультації щодо використання програмного забезпечення

 

Терміновість, конфіденційність, професійність гарантуємо!