<<< повернутися
Програмне забезпечення діяльності кредитних спілок -
Програма аналітичного обліку "КС - Фінанси"


Одним із ключових компонентів успішної діяльності будь-якої кредитної спілки є автоматизація її аналітичного і бухгалтерського обліку. Саме тому протягом останніх років НАКСУ приділяє велику увагу створенню та розвитку власного спеціалізованого програмного забезпечення для кредитних спілок "КС - Фінанси" (свідоцтво про державну реєстрацію виключної правомочності № 764 від 16 березня 2001 року).


Програмний комплекс "КС - Фінанси" забезпечує повну автоматизацію фінансового обліку внесків, кредитів, вкладів на депозитні рахунки членів КС, а також автоматизацію ведення бухгалтерського обліку. При цьому, за допомогою програми можна скласти звіт до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.

Програму розроблено відповідно до Закону України "Про кредитні спілки" та нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, що забезпечує необхідні умови для провадження діяльності кредитної спілки з дотриманням вимог законодавства.

Програма підтримує локальну мережу (до 50 комп'ютерів на одну інсталяційну копію) та роботу відокремлених підрозділів - філій і представництв як в режимі on-line (за наявності виділеної лінії), так і в режимі off line.
Серед основних функціональних можливостей Комплексу:· широкий спектр кредитно-ощадних послуг,
· нарахування процентів по кредитах та вкладах,
· розрахунки графіків кредитних та ощадних платежів,
· повідомлення про дати сплат,
· здійснення прогнозування,
· генерація необхідних документів,
· ведення електронних карток членів кредитної спілки,
· здійснення розподілу на пайові внески,
· здійснення розрахунків з юридичними особами тощо.

Серед управлінських функцій програми на особливу увагу заслуговує можливість створення різних рівнів доступу щодо виконання певних операцій окремими працівниками кредитної спілки. Також, реалізована можливість управління дозволами на здійснення окремих видів діяльності в КС, а саме: залучення вкладів на депозитні рахунки, взаємне кредитування кредитних спілок і т.п.

Спеціальний інтегральний показник виконання графіку платежів дозволяє вести кредитну історію по кожному членові КС, враховуючи як відкриті договори, так і дисципліну платежів по закритих договорах.
Автоматично обчислюється рівень простроченої заборгованості по кредитах та розраховується сума необхідного резерву відповідно до критеріїв, встановлених Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

Сьогодні користувачами програми є понад 100 кредитних спілок, якими в 2003 році за допомогою програмного забезпечення було оброблено більше 100 тисяч кредитів на суму майже 210 млн. грн. При цьому, підтримуються дані про 230 тис. членів, які мають заощадження близько 95 млн. грн. і 20 млн. грн. пайових внесків.

Програмне забезпечення "КС - Фінанси", яке постійно оновлюється відповідно до потреб кредитних спілок та з урахуванням вимог законодавства України, дозволяє вивести діяльність кредитних спілок на якісно вищий технологічний рівень та суттєво підвищити її ефективність, що надає можливість значно покращити умови обслуговування членів кредитних спілок.


Замовити програму "КС - Фінанси" Ви можете по тел.: № (044) 501-18-74
або електронною поштою:


<<< повернутися