<<< повернутися | обговорити на форумі >>

 

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України оприлюднила проект розпорядження «Про затвердження Змін до Положення про фінансові нормативи діяльності кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок». Зміни передбачають впровадження ступінчатої диференціації регуляторних режимів для кредитних спілок в залежності від ступеня ризику. В залежності від ризиків діяльності кредитної спілки, обсягу та характеру операцій, наявності підрозділів, режими регулювання кредитних спілок будуть поділятися на три групи:

перша – для КС, діяльність яких пов’язана з високими ризиками, до яких віднесені КС з активами понад 10 млн., грн., або за наявності однієї з наступних ознак: наявність відокремлених підрозділів за межами адміністративно-територіальної одиниці, на території якої зареєстрована кредитна спілка, або провадження діяльності з переказу коштів, або питома вага кредитів з великим ризиком (більше 10 % капіталу) в загальному кредитному портфелі складає понад 60%;

друга – для КС, діяльність яких пов’язана з середніми ризиками, до яких віднесені кредитні спілки з активами від 500 тис. грн. включно до 10 млн. грн. включно, або за наявності однієї з наступних ознак: наявність відокремлених підрозділів в межах адміністративно - територіальної одиниці, на території якої зареєстрована кредитна спілка, або провадження видів діяльності, які підлягають обов’язковому ліцензуванню згідно з законодавством України (крім переказу коштів;

третя – для КС, діяльність яких пов’язана з незначними ризиками, до яких віднесені кредитні спілки з розміром активів до 500 тисяч гривень, та в яких відсутні відокремлені підрозділи а також які не проваджують види діяльності, які підлягають обов’язковому ліцензуванню згідно з законодавством України.

Для кожної групи кредитних спілок встановлюються свої значення фінансових нормативів. При цьому, якщо для третьої групи нормативи послаблені, або відмінені, то для першої групи значення запропонованих нормативів є більш жорсткими, ніж існуючі на сьогоднішній день.

Найбільш суттєві зміни стосуються визначення регулятивного капіталу від якого безпосередньо залежить значення коефіцієнта платоспроможності. Нагадаємо, що в березні 2006 року Комісія вже змінювала визначення регулятивного капіталу. Зміни набули чинності 1 січня 2007 року, тобто лише місяць тому. Зі складової регулятивного капіталу були виключені додаткові пайові внески, на які частіше ніж раз на рік розподілявся дохід. Тепер вимоги можуть стати ще більш жорсткими.

Згідно проекту, зі складу регулятивного капіталу виключаються вже всі додаткові пайові внески, а також добровільні цільові внески членів кредитної спілки в додатковий капітал, отже регулятивний капітал (власні кошти) буде розраховуватись як сума фактично сформованого резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок та сума капіталу кредитної спілки, сформованого за рахунок резервного капіталу, нерозподіленого доходу (у разі його наявності), обов’язкових пайових внесків, додаткового капіталу за виключенням добровільних цільових внесків членів кредитної спілки, зменшена на суму непокритого збитку (у разі його наявності).

Звертаємо Вашу увагу на те, що за даними Держфінпослуг станом на 1 жовтня 2006 року капітал кредитних спілок України на 12,5% складався з резервного капіталу, на 79% з пайового, на 7,2% з додаткового на 1,3% з нерозподіленого доходу.
На цю ж дату капітал кредитних спілок – членів НАКСУ на 24,5% складався з резервного капіталу, на 57,4% з пайового, на 16% з додаткового і на 2,1% з нерозподіленого доходу.

Нажаль, Держфінпослуг в момент оприлюднення не надає інформації щодо того, на який процент зменшиться регулятивний капітал, по системі в цілому, якщо б введення цього нормативу відбулося вже завтра, втім, за звітними даними кредитних спілок – членах НАКСУ таке зменшення складе 58,6%.

Компенсація такого зменшення можлива виключно за рахунок доходу кредитної спілки.

Враховуючи те, що процент кредитних спілок, що мають балансові збитки по системі в цілому складає за даними Держфінпослуг 21,3% від загальної кількості, а по системі НАКСУ – 4,8% такий крок здається нереальним.

Вимоги до нормативного значення коефіцієнта платоспроможності для кредитних спілок пропонуються наступні:
- для першої групи режимів регулювання кредитних спілок показник не може бути меншим, ніж 8 відсотків;
- для другої групи режимів регулювання кредитних спілок показник не може бути меншим, ніж 7 відсотків;
- для третьої групи режимів регулювання кредитних спілок не застосовуються.

Нормативне значення коефіцієнта платоспроможності для об’єднаних кредитних спілок не може бути меншим, ніж 8 відсотків.
Станом на 1 жовтня 2006 в цілому по системі питома вага кредитних спілок, які не виконували норматив платоспроможності складала 3,8%.

Дані ж щодо впливу вилучення з регулятивного капіталу додаткових пайових внесків, доходи на які розподіляються частіше ніж за підсумками фінансового року, або по яких частіше ніж один раз на рік членами КС вилучаються такі внески повністю або частково (редакція розпорядження 7 від 2006 року), ще відсутні .

Орієнтовна оцінка впливу нового формулювання регулятивного капіталу навіть по системі НАКСУ показує, що норматив платоспроможності не буде виконуватися приблизно половиною кредитних спілок – її членів.
Також планується змінити вимоги до показника «відношення загальної суми заборгованості за простроченими, неповерненими, безнадійними та продовженими (пролонгованими) кредитами, не перекритої сформованим резервом забезпечення покриття втрат від неповернених позичок, до загальної суми заборгованості за наданими кредитами». Для першої групи він може стане більш жорстким і не перевищувати 8%, для другої залишиться незміннім – не більше 10%, для третьої дещо послабиться – не більше 12%.

Нові вимоги також торкнуться показника миттєвої ліквідності. Планується, що для першої групи він стане більш жорсткішим і не повинен бути меншим ніж 12%, для другої залишаться нинішні вимоги – 10%, для третьої вимоги не будуть застосовуватися.
Показник нормативу миттєвої ліквідності для об’єднаних кредитних спілок не може бути меншим, ніж 10%.

Нагадуємо, що надсилати свої зауваження та пропозиції до оприлюдненого проекту Ви можете до 26 лютого 2007 року на адресу Держфінпослуг: поштову - 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3; електронну - ;

Ви також маєте право надіслати свої зауваження напряму до Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва: поштову – 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11; електронну – .

Також просимо надсилати копії на адресу НАКСУ: поштову - 01135, м . Київ, вул. В. Чорновола 25, 19-ий поверх, оф. №49; електронну -

 

 


<<< повернутися | обговорити на форумі >>