<<< повернутися | обговорити на форумі >>

 

17 жовтня

Відбулося перше засідання Міжвідомчої робочої групи, створеної за наказом голови Держфінпослуг для опрацювання питання щодо забезпечення інституціональної основи створення системи гарантування вкладів членів кредитних спілок. До складу робочої групи крім працівників Держфінпослуг увійшли представники Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також НАКСУ та ВАКСУ.

У вступній промові директор департаменту нагляду за кредитними установами Андрій Ярославович Оленчик дав розгорнутий аналіз розвитку руху кредитних спілок за 15 років. За його словами нагальною потребою сьогодення є створення системи гарантування вкладів членів кредитних спілок.

Спираючись на опрацьований міжнародний досвід Андрій Ярославович охарактеризував три можливі моделі створення системи гарантування вкладів:
- За участю Держави;
- На паритетних засадах з Державою;
- Без участі Держави.

При цьому, було підкреслено, що зі створенням цієї системи не можна зволікати, оскільки накопичення необхідних для створення системи гарантування коштів може розтягнутися на десять років, виходячи з цього пан Оленчик запропонував негайне створення єдиної недержавної гарантійної установи, до якої вже сьогодні кредитні спілки почнуть сплачувати внески, а завтра, після появи відповідного Закону, Держава може делегувати цій установі повноваження щодо гарантування вкладів членів кредитних спілок, або створить на її базі Державну установу гарантування вкладів.

В ході обговорення учасники робочої групи висловили сумніви щодо доцільності реалізації даної пропозиції виходячи з наступного:
По-перше, враховуючи сьогоднішню політичну ситуацію абсолютно невідомо, чи будуть передані функції гарантування вкладів саме цій недержавній установі.
По-друге, жодна недержавна організація не має важелів впливу на тих, хто повністю, або частково не буде сплачувати внески до цієї установи.

Отже, може скластися така ситуація, коли найпорядніші опиняться в найгіршому стані, вони будуть платити незворотні внески двічі – один раз до недержавної гарантійної установи, а другий раз – вже до Державної.

Заслуговує на увагу виступ завідуючого юридичним сектором Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Юрія Олександровича Білоуса. Як людина, яка знає проблеми гарантування на практиці, він, наголосив по-перше на те, що підключення кредитних спілок до існуючого фонду гарантування вкладів фізичних осіб, створеного для банків, представляється недоцільним з причин їх невеликого розміру відносно банків, а також оскільки орган державного регулювання кредитних спілок не є Національний банк, і навряд чи Національний Банк захоче компенсувати втрати вкладників до установ, які регулюються іншим органом Державної влади.

По-друге, враховуючи невеликий обсяг загальної компенсації він запропонував наступний механізм створення Державної гарантійної установи для гарантування вкладів членів кредитних спілок: Міністерство фінансів виступає гарантом за вкладами членів кредитних спілок в межах 25 мільйонів гривень, які з часом погашаються за рахунок внесків учасників фонду гарантування. Такий підхід з одного боку знімає необхідність довгострокового накопичення внесків до початку фактичної роботи гарантійної установи, а по - друге для Державного бюджету України 25 мільйонів гривень є сумою неспівставно малою в порівнянні з соціальним ефектом від запровадження такої системи гарантування.

Наступне засідання робочої групи повинно відбутися в другій декаді листопада. Учасники робочої групи до наступного засідання опрацюють такі питання:
- Можлива організаційно – правова форма Фонду гарантування вкладів.
- Статус Фонду гарантування вкладів.
- Гарантії Держави, та форма гарантій.
- Можливі форми участі держави.
- Розмір, періодичність та види внесків до Фонду гарантування вкладів.
Координатором робочої групи визначена Ольга Любольєвна Гастуляк. В кінці першої декади листопада нею буде розіслана інформація з приводу цих питань всім учасникам робочої групи.

Ми звертаємося до всіх кредитних спілок, не будьте байдужими! Ми будемо вдячні Вам за Ваші ідеї щодо створення системи гарантування вкладів.


<<< повернутися | обговорити на форумі >>