<<< повернутися | обговорити на форумі >> | фоторепортаж: День перший - 14 грудня та День другий - 15 грудня >>> (посилання відкривається у новому вікні)
17/12/07


14-15 грудня 2007 року в місті Київ в санаторії «Пуща-Озерна» відбулася XIV Позачергова Конференція НАКСУ, на якій було розглянуто стратегічне питання «Про «Основні засади розвитку та функціонування «Програми стабілізації та гарантування НАКСУ». Участь в Конференції взяли делегати від 128 кредитних спілок – членів НАКСУ.
фоторепортаж: День перший - 14 грудня >>>
День другий - 15 грудня >>>

Як вже повідомлялося раніше, зазначене питання широко обговорювалося ще на вересневій науково-практичній конференції НАКСУ в м. Анталія (Туреччина). Позачерговій Конференції також передували 8 засідань круглих столів в різних регіонах України, активну участь у яких взяли понад 250 представників кредитних спілок.

Врахувавши пропозиції та зауваження висловлені на круглих столах, а також, численні письмові пропозиції по даному проекту від кредитних спілок, даний документ був доопрацьований редакційною комісією и винесений на обговорення учасників у форматі засідання круглого столу 14 грудня, а потім, обговорений і прийнятий одноголосно делегатами Конференції 15 грудня.

Участь в обговоренні запропонованого проекту взяв Член Держфінпослуг, Директор Департаменту нагляду за кредитними установами А. Я. Оленчик, який, зокрема, підкреслив важливість «Програми стабілізації та гарантування НАКСУ», що має намір запровадити НАКСУ.

В рамках заходів, що проходили в Пущі-Озерній учасникам Конференції були представлені розгорнуті презентації Програмного забезпечення з робочою назвою «КС – Асистент» та «Міжнародного бюро кредитних історій».

Пропонуємо ознайомитися із затвердженими XIV Позачерговою Конференцією Резолюцією та «Основними засадами розвитку та функціонування «Програми стабілізації та гарантування НАКСУ».

 
  “ЗАТВЕРДЖЕНО”
Рішенням
XIV Позачергової
Конференції Національної асоціації кредитних спілок України
15 грудня 2007 року

РЕЗОЛЮЦІЯ ХIV ПОЗАЧЕРГОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ НАКСУ

 1. Затвердити Основні засади розвитку та функціонування «Програми стабілізації та гарантування НАКСУ». Основні засади розвитку та функціонування «Програми стабілізації та гарантування НАКСУ» опублікувати на веб-сайті НАКСУ.
 2. Розпочати реалізацію «Програми компенсації втрат вкладників» з 01 січня 2008 року, використовуючи у якості базових для здійснення необхідних розрахунків звітні дані кредитних спілок – членів НАКСУ станом на 30.09.2007 року. Сплату вступних та членський внесків «Програми компенсації втрат вкладників» здійснювати на умовах і відповідно до розмірів визначених Основними засадами розвитку та функціонування «Програми стабілізації та гарантування НАКСУ».
 3. Раді НАКСУ на наступному засіданні на підставі Основних засад розвитку та функціонування «Програми стабілізації та гарантування НАКСУ» та з урахуванням пропозицій від кредитних спілок – членів НАКСУ та Держфінпослуг розглянути та затвердити «Положення про програму компенсації втрат вкладників».
 4. Вибори представників кредитних спілок – учасників «Програми стабілізації та гарантування НАКСУ» до складу Комітету «Програми компенсації втрат вкладників» провести на черговій Конференції НАКСУ 2008 року.
 5. До завершення формування Комітету «Програми компенсації втрат вкладників» функції цього Комітету щодо прийому в учасники «Програми компенсації втрат вкладників» покласти на Президію НАКСУ.  “ЗАТВЕРДЖЕНО”
Рішенням
XIV Позачергової
Конференції Національної асоціації кредитних спілок України
15 грудня 2007 року

 

ОСНОВНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ
«Програми стабілізації та гарантування НАКСУ».

1. Загальні положення

1.1. Ці «Основні засади розвитку та функціонування «Програми стабілізації та гарантування НАКСУ» (далі – Основні засади») затверджені відповідно до абзацу 14 частини 4 «Концепції розвитку системи кредитної кооперації», ухваленої рішенням Кабінету міністрів України від 7 червня 2006 р. N 321-р, та відповідно до пунктів 6.2, 6.10 Статуту НАКСУ.

1.2. Ціль «Програми стабілізації та гарантування НАКСУ», яка є внутрішньою програмою та невід’ємною складовою НАКСУ, полягає у досягненні:

 • підвищення довіри населення до кредитних спілок,
 • розвитку системи кредитних спілок з метою забезпечення фінансового захисту соціально незахищених верств населення і надання фінансової підтримки суб'єктам малого підприємництва та фермерським господарствам, надання фінансових послуг переважно тим категоріям населення, робота з якими не є пріоритетною для банків;
 • недопущення втрати заощаджень вкладниками кредитних спілок – членів НАКСУ – учасниць «Програми стабілізації та гарантування НАКСУ».

1.3. Складовими «Програми стабілізації та гарантування НАКСУ» є стабілізаційний та компенсаційний компоненти. Стабілізаційним компонентом «Програми стабілізації та гарантування НАКСУ» визнається Стабілізаційна програма НАКСУ, яка реалізується згідно «Положення про стабілізаційний фонд НАКСУ». Реалізація функції захисту заощаджень членів кредитних спілок системи НАКСУ здійснюватиметься в рамках компенсаційного компоненту «Програми стабілізації та гарантування НАКСУ», функціонування якого провадитиметься згідно окремого затвердженого Радою НАКСУ «Положення про Програму компенсації втрат вкладників кредитних спілок» (далі – «Програма компенсації втрат вкладників», розробленого відповідно до визначених цими Основними засадами вимог.

1.4. Реалізація «Програми компенсації втрат вкладників» здійснюватиметься в рамках пілотного проекту до моменту створення Державної системи гарантування вкладів членів кредитних спілок.

2. Учасники «Програма компенсації втрат вкладників».

2.1. Учасником «Програма компенсації втрат вкладників» (далі – Програма) може бути кожен з членів Стабілізаційного фонду НАКСУ, яким належним чином і в повному обсязі виконуються вимоги «Положення про стабілізаційний фонд НАКСУ», який відповідно до умов, визначених цими Основними засадами, набув членство в Програмі та виконує всі притаманні учаснику Програми обов’язки.

2.2. Всім учасникам Програми видається свідоцтво, яке разом із інформацією про порядок та розмір компенсації вкладникам у разі виникнення втрати їх вкладів розміщується у приміщеннях, до яких вкладники мають доступ.

3. Фінансовий фонд «Програми стабілізації та гарантування НАКСУ”

3.1.Складовими фінансового фонду «Програми стабілізації та гарантування НАКСУ» є Стабілізаційний фонд НАКСУ, який функціонує згідно «Положення про стабілізаційний фонд НАКСУ», та фінансовий фонд «Програми компенсації втрат вкладників», який створюється і функціонує згідно цих Основних засад та «Положення про Програму компенсації втрат вкладників».

3.2. Фінансове супроводження кредитних спілок, які беруть участь тільки у Стабілізаційній програмі НАКСУ здійснюється за рахунок коштів лише Стабілізаційного фонду НАКСУ.

3.3. Фінансове супроводження кредитних спілок, які беруть участь у Програмі стабілізації та гарантування НАКСУ здійснюється за рахунок коштів як Стабілізаційного фонду НАКСУ, так і за рахунок коштів фінансового фонду «Програми компенсації втрат вкладників». При цьому, у разі надання таким кредитним спілкам коштів в рамках стабілізаційного компоненту фінансування здійснюється відповідно до «Положення про Стабілізаційний фонд НАКСУ» за рахунок коштів Стабілізаційного фонду НАКСУ. У разі надання коштів в рамках компенсаційного компоненту фінансування здійснюється згідно «Положення про Програму компенсації втрат вкладників» за рахунок коштів фінансового фонду «Програми компенсації втрат вкладників» та тієї частини коштів Стабілізаційного фонду НАКСУ, яка сформована учасниками Програми стабілізації та гарантування НАКСУ.

4. Структура фінансового фонду «Програми компенсації втрат вкладників»

4.1. Фінансовий фонд «Програми компенсації втрат вкладників» формується і обліковується окремо від інших фондів НАКСУ.

4.2. Кошти фінансового фонду Програми складаються з трьох частин:

4.2.1. Неперсоніфікованої неподільної частини коштів Програми, яка формується за рахунок наступних джерел:

 • частини резервного капіталу НАКСУ в сумі 200 000 гривень;
 • доходу отриманого від розміщення коштів фінансового фонду Програми на депозитному рахунку в банку,
 • благодійної допомоги фізичних та юридичних осіб,
 • додаткових членських внесків, які сплачуються членами НАКСУ у випадку використання ними коштів Стабілізаційного фонду НАКСУ на цілі підтримки ліквідності.

4.2.2. Персоніфікованої неповоротної частини коштів Програми, яка складається з:

 • вступних внесків членів Програми. Вступний внесок встановлюється в розмірі по 2 , 5 гривні на кожного з вкладників кредитної спілки – учасниці Програми;
 • додаткових незворотних внесків, сплата яких здійснюється з метою покриття збитку фінансового фонду Програми у разі виникнення такого збитку(солідарна відповідальність учасників Програми). Метод визначення розміру таких додаткових незворотних внесків встановлюється розділом 7 цих Основних засад.

4.2.3. Персоніфікована поворотна частина коштів Програми складається з поворотних квартальних внесків учасників Програми. Сума поворотного квартального внеску складає 0,01% від суми внесків (вкладів) членів на депозитні рахунки станом на останню звітну дату. При цьому, для кредитних спілок – учасниць цієї Програми, портфелі вкладів яких більш ніж у десять разів перевищують середній розмір портфелю вкладів кредитної спілки – члена НАКСУ, Положенням про Програму компенсації втрат вкладників можуть бути встановлені обмеження щодо розміру поворотного квартального внеску.

5. Управління «Програмою компенсації втрат вкладників».

5.1. Управління «Програмою компенсації втрат вкладників» здійснюється Радою НАКСУ, Комітетом Програми та Виконавчою дирекцією НАКСУ, які утворені, мають повноваження і діють відповідно до Статуту НАКСУ, Положень про Раду НАКСУ та Виконавчу дирекцію НАКСУ, Положення про стабілізаційний фонд НАКСУ, цих Основних засад та Положення про Програму компенсації втрат вкладників.

5.2. Комітет Програми компенсації втрат вкладників:

5.2.1. Комітет Програми є колегіальним органом Програми, який здійснює нагляд за її діяльністю, забезпечує контроль за дотриманням всіма учасниками цих Основних засад та Положення про програму компенсації втрат вкладників, а також, здійснює вироблення необхідних рекомендацій.

5.2.2. До складу Комітету входять:

 • Представники кредитних спілок – учасниць Програми, які обираються прямим голосуванням під час Конференції НАКСУ учасниками Програми стабілізації та гарантування НАКСУ строком на два роки у кількості 4-х осіб;
 • Представники Виконавчої дирекції НАКСУ, які призначаються рішенням Ради НАКСУ, у кількості 2-х осіб;
 • Представники органів Державної влади (за згодою);
 • Голова Ради та Президент НАКСУ за посадами.

5.2.3. Організаційною формою діяльності Комітету Програми є засідання Комітету, які проводяться за потребою, але не рідше ніж 1 раз на три місяці.

5.2.4. До компетенції Комітету належить вирішення питань щодо:

 • прийому та виключення учасників Програми, а також призупинення їх членства в Програмі;
 • розгляду та погодження звітів про використання коштів Програми;
 • прийняття рішення про розміщення тимчасово вільних коштів Програми.
 • прийняття рішення про звернення до Ради НАКСУ про використання на здійснення виплат внесків (вкладів) членам кредитної спілки – учасника Програми коштів фінансового фонду Програми компенсації втрат вкладників та коштів з тієї частини Стабілізаційного фонду НАКСУ, яка сформована учасниками Програми стабілізації та гарантування НАКСУ;
 • прийняття рішення про звернення до Ради НАКСУ про отримання Національною асоціацією кредиту на цілі надання коштів кредитним спілкам – учасницям Програми;
 • призначення уповноваженої особи для здійснення управління поточною діяльністю Програми в період між засіданнями Комітету;
 • розгляду звітів уповноваженої особи про результати діяльності Програми в період між засіданнями Комітету;
 • призначення тимчасового адміністратора Програми;
 • прийняття рішення про звернення до Ради НАКСУ щодо сплати всіма кредитними спілками – учасниками Програми додаткових незворотних внесків на покриття збитків фінансового фонду Програми компенсації втрат вкладників та тієї частини Стабілізаційного фонду НАКСУ, яка сформована учасниками Програми стабілізації та гарантування НАКСУ;
 • вироблення рекомендацій для здійснення Програмою подальшої діяльності;
 • звернення до відповідних органів управління НАКСУ з метою усунення виявлених в діяльності Програми недоліків.

5.2.5. Рішення на засіданнях Комітету Програми приймаються простою більшістю голосів членів Комітету Програми і є обов’язковими для виконання всіма кредитними спілками – учасниками Програми.

5.3. Уповноважена особа:

5.3.1. В період між засіданнями Комітету керівництво поточною діяльністю Програми здійснює уповноважена особа, призначена Комітетом з числа членів Комітету - працівників Виконавчої дирекції НАКСУ.

5.3.2. До компетенції уповноваженої особи входить:

 • прийом заяв від кредитних спілок на вступ до Програми;
 • контроль за надходженням внесків від кредитних спілок – учасників Програми;
 • поточний контроль фінансових потоків по кредитних спілках, щодо яких прийнято рішення про використання коштів Програми на здійснення виплат внесків (вкладів) їх членам;
 • підготовка засідань Комітету Програми

5.4. Питання щодо використання коштів фінансового фонду Програми компенсації втрат вкладників на здійснення виплат внесків (вкладів) членам кредитної спілки – учасника Програми відноситься до виключної компетенції Ради НАКСУ і не може бути делегованим уповноваженій особі.


6. Використання коштів фінансового фонду «Програми компенсації втрат вкладників» та коштів з тієї частини Стабілізаційного фонду НАКСУ, яка сформована учасниками Програми стабілізації та гарантування НАКСУ.

6.1. Кошти фінансового фонду Програми компенсації втрат вкладників мають бути розміщені на депозитному рахунку в банку, визначеному Комітетом Програми. Процентні доходи, отримані від розміщення коштів фінансового фонду Програми приєднуються до коштів фінансового фонду Програми.

6.2. Процедура прийняття рішення про використання коштів Програми компенсації втрат вкладників та коштів з тієї частини Стабілізаційного фонду НАКСУ, яка сформована учасниками Програми стабілізації та гарантування НАКСУ, на здійснення компенсації втрат вкладників:

6.2.1. Використання коштів Програми компенсації втрат вкладників та коштів з тієї частини Стабілізаційного фонду НАКСУ, яка сформована учасниками Програми стабілізації та гарантування НАКСУ, на здійснення компенсації втрат вкладників можливо лише у разі, якщо заходи застосовані до кредитної спілки – учасниці Програми стабілізації та гарантування НАКСУ в рамках Стабілізаційної програми НАКСУ не призвели до виправлення ситуації.

6.2.2. Ініціатором звернення до Комітету Програми про надання коштів з фінансового фонду Програми компенсації втрат вкладників та коштів з тієї частини Стабілізаційного фонду НАКСУ, яка сформована учасниками Програми стабілізації та гарантування НАКСУ, на здійснення компенсації вкладникам може виступити:

 • Кредитна спілка – учасниця Програми, яка має потребу в отриманні коштів з фінансового фонду Програми компенсації втрат вкладників та коштів з тієї частини Стабілізаційного фонду НАКСУ, яка сформована учасниками Програми стабілізації та гарантування НАКСУ;
 • Виконавча дирекція НАКСУ у разі виявлення фінансовим департаментом настання в кредитній спілці кризової ситуації, якщо інші заходи, застосовані до кредитної спілки, в тому числі із залученням Стабілізаційного фонду не призвели до виправлення ситуації;
 • Рада НАКСУ за зверненням кредитної спілки – учасниці Програми, яка має потребу в отриманні коштів з фінансового фонду Програми компенсації втрат вкладників та коштів з тієї частини Стабілізаційного фонду НАКСУ, яка сформована учасниками Програми стабілізації та гарантування НАКСУ, або інших кредитних спілок відповідного регіону з метою недопущення дестабілізації ситуації в регіоні.

6.2.3. Прийняттю Комітетом Програми рішення про винесення на засідання Ради НАКСУ питання щодо надання коштів з фінансового фонду Програми компенсації втрат вкладників та коштів з тієї частини Стабілізаційного фонду НАКСУ, яка сформована учасниками Програми стабілізації та гарантування НАКСУ, повинно передувати проведення аудиту (незалежного або внутрішнього) з метою виявлення фактичної ситуації в кредитній спілці, обсягу необхідних коштів з фінансового фонду Програми компенсації втрат вкладників та коштів з тієї частини Стабілізаційного фонду НАКСУ, яка сформована учасниками Програми стабілізації та гарантування НАКСУ, (з урахуванням обмежень, встановлених розділом 8 цих Основних засад), а також порядку їх надання.

6.2.4. За результатами проведеного аудиту та у разі отримання від кредитної спілки згоди щодо введення тимчасової адміністрації Програми, Комітет Програми приймає рішення про призначення тимчасового адміністратора та звернення до Ради НАКСУ щодо розгляду питання про використання коштів фінансового фонду Програми компенсації втрат вкладників та коштів з тієї частини Стабілізаційного фонду НАКСУ, яка сформована учасниками Програми стабілізації та гарантування НАКСУ.

6.2.5. У разі прийняття Радою НАКСУ рішення про надання коштів фінансового фонду Програми компенсації втрат вкладників та коштів з тієї частини Стабілізаційного фонду НАКСУ, яка сформована учасниками Програми стабілізації та гарантування НАКСУ, та введення тимчасової адміністрації Програми, уповноважена особа Програми ініціює відповідне звернення до Держфінпослуг. Призначений тимчасовий адміністратор Програми є підзвітним Раді НАКСУ та Комітету Програми.

6.2.6. Кошти фінансового фонду Програми компенсації втрат вкладників та коштів з тієї частини Стабілізаційного фонду НАКСУ, яка сформована учасниками Програми стабілізації та гарантування НАКСУ, надаються на підставі прийнятих Радою НАКСУ та Комітетом Програми рішень згідно Договору, який укладається між кредитною спілкою – учасницею Програми та НАКСУ і підписується з боку кредитної спілки – тимчасовим адміністратором, з боку НАКСУ – Президентом НАКСУ після отримання письмового погодження з боку уповноваженої особи.

6.2.7. Одночасно із здійсненням компенсації втрат вкладників тимчасова адміністрація займається поверненням проблемних кредитів, в тому числі за допомогою спеціалізованих установ.

6.2.8. В залежності від розвитку ситуації буде прийматися рішення щодо:

 • Відновлення фінансової стабільності кредитної спілки, в тому числі за допомогою Стабілізаційного фонду НАКСУ;
 • Приєднання кредитної спілки до іншої спілки;
 • Ліквідації кредитної спілки.

6.3. Порядок використання коштів фінансового фонду Програми компенсації втрат вкладників та коштів з тієї частини Стабілізаційного фонду НАКСУ, яка сформована учасниками Програми стабілізації та гарантування НАКСУ:

6.3.2. Кошти фінансового фонду Програми компенсації втрат вкладників та тієї частини Стабілізаційного фонду НАКСУ, яка сформована учасниками Програми стабілізації та гарантування НАКСУ надаються кредитній спілці – учасниці Програми на поворотній основі.

6.3.3. Строк та графік надання коштів, а також, графік їх повернення визначається в кожному випадку окремо за погодженням з тимчасовим адміністратором.

6.3.4. Кошти фінансового фонду Програми компенсації втрат вкладників та тієї частини Стабілізаційного фонду НАКСУ, яка сформована учасниками Програми стабілізації та гарантування НАКСУ, використовуються виключно на здійснення компенсації втрат вкладників кредитної спілки з якою укладено вищезазначений договір шляхом повернення вкладів вкладникам такої кредитної спілки. При цьому, розмір виплати щодо вкладів кожного із вкладників дорівнює сумі його вкладів, але не більше ніж 25 000 гривень (максимальна гарантована сума) та з урахуванням обмежень, встановлених розділом 8 цих Основних засад.

6.3.5. Повернення коштів отриманих з фінансового фонду Програми компенсації втрат вкладників та тієї частини Стабілізаційного фонду НАКСУ, яка сформована учасниками Програми стабілізації та гарантування НАКСУ, здійснюється за рахунок повернення кредитів членами кредитної спілки – учасниці Програми, а також, інших коштів кредитної спілки отриманих нею за результатами провадження нею статутної діяльності.


7. Порядок покриття збитків фінансового фонду Програми компенсації втрат вкладників та тієї частини Стабілізаційного фонду НАКСУ, яка сформована учасниками Програми стабілізації та гарантування НАКСУ

7.1. У разі неспроможності кредитної спілки повернути кошти отримані на здійснення компенсації втрат вкладників з фінансових фондів Стабілізаційної програми та Програми компенсації втрат вкладників покриття збитків фінансового фонду Програми компенсації втрат вкладників та тієї частини Стабілізаційного фонду НАКСУ, яка сформована учасниками Програми стабілізації та гарантування НАКСУ, здійснюється за рішенням Ради НАКСУ за рахунок коштів неперсоніфікованої неподільної частини Програми та вступних внесків її членів.

7.2. За умови недостатності зазначених в пункті 7.1. коштів Програми, приймається рішення про сплату кредитними спілками – учасницями Програми Стабілізації та гарантування НАКСУ додаткових незворотних внесків на покриття збитків фінансових фондів (застосування солідарної відповідальності). При цьому, рішення про застосування солідарної відповідальності приймається Радою НАКСУ у разі, якщо загальна сума збитку знаходиться в межах трикратного розміру фінансового фонду Програми компенсації втрат вкладників. В інших випадках рішення про застосування солідарної відповідальності приймається на Конференції НАКСУ кредитними спілками – учасницями Програми стабілізації та гарантування НАКСУ.

7.3. Визначення розміру додаткового незворотного внеску кредитної спілки – учасниці Програми стабілізації та гарантування НАКСУ в рамках солідарної відповідальності здійснюється наступним чином:

7.3.1. Сума непокритого збитку визначається шляхом зменшення загальної суми неповернутих кредитною спілкою коштів (загальна сума збитку) на суму неперсоніфікованої неподільної частини Програми та вступних внесків її членів, за виключенням процентного доходу отриманого фінансовим фондом Програми компенсації втрат вкладників від розміщення поворотних квартальних внесків її членів на депозитному рахунку.

7.3.2. В розрізі кожної із кредитних спілок - учасниць Програми стабілізації та гарантування НАКСУ здійснюється розрахунок розміру процентного доходу отриманого фінансовим фондом Програми компенсації втрат вкладників від розміщення її поворотних квартальних внесків на депозитному рахунку – процентний дохід кредитної спілки.

7.3.3. У співвідношенні суми непокритого збитку до загального портфелю вкладів всіх кредитних спілок – учасниць Програми стабілізації та гарантування щодо кожної із кредитних спілок визначається частина непокритого збитку пропорційна її портфелю вкладів – сума непокритого збитку пропорційна портфелю вкладів кожної кредитної спілки – учасниці Програми стабілізації та гарантування. При цьому, для кредитних спілок – учасниць цієї Програми, портфелі вкладів яких більш ніж у десять разів перевищують середній розмір портфелю вкладів кредитної спілки – члена НАКСУ, для розрахунку використовується десятикратний розмір середнього портфелю вкладів кредитної спілки – члена НАКСУ.

7.3.4. Додатковий незворотній внесок кредитної спілки – учасниці Програми стабілізації та гарантування НАКСУ в рамках солідарної відповідальності дорівнює сумі непокритого збитку пропорційного портфелю вкладів цієї кредитної спілки за вирахуванням процентного доходу отриманого від розміщення її поворотних квартальних внесків на депозитному рахунку.

8. Обмеження, щодо використання коштів фінансового фонду Програми компенсації втрат вкладників та тієї частини Стабілізаційного фонду НАКСУ, яка сформована учасниками Програми стабілізації та гарантування НАКСУ.

8.1. Кошти фінансового фонду Програми компенсації втрат вкладників та тієї частини Стабілізаційного фонду НАКСУ, яка сформована учасниками Програми стабілізації та гарантування НАКСУ, не надаються кредитним спілкам, які не є учасницями Програми компенсації втрат вкладників, а також спілкам, які тимчасово зупинили членство в цій Програмі в зв’язку з несплатою внесків.

8.2. Кошти фінансового фонду Програми компенсації втрат вкладників та тієї частини Стабілізаційного фонду НАКСУ, яка сформована учасниками Програми стабілізації та гарантування НАКСУ, не надаються, якщо кредитна спілка відмовилася у проведенні аудиту, зокрема у розкритті інформації щодо розміру вкладів членів органів управління, та (або) у розкритті інформації щодо наявності у вкладників або їх близьких родичів заборгованості за кредитами.

8.3. Кошти фінансового фонду Програми компенсації втрат вкладників та тієї частини Стабілізаційного фонду НАКСУ, яка сформована учасниками Програми стабілізації та гарантування НАКСУ, не надаються за умови відмови кредитної спілки у відстороненні керівництва.

8.4. Кошти фінансового фонду Програми компенсації втрат вкладників та тієї частини Стабілізаційного фонду НАКСУ, яка сформована учасниками Програми стабілізації та гарантування НАКСУ, не надаються у разі, якщо відкрито провадження у справах за підозрою шахрайства, зловживань, тощо щодо членів органів управління та або працівників кредитної спілки.

8.5. За рахунок коштів фінансового фонду Програми компенсації втрат вкладників та тієї частини Стабілізаційного фонду НАКСУ, яка сформована учасниками Програми стабілізації та гарантування НАКСУ, не повертаються:

 • Суми внесків членів кредитної спілки до капіталу кредитної спілки;
 • Суми процентів, нарахованих на вклади (внески) членів спілки на депозитні рахунки.
 • Суми внесків вкладів членів спілки на блокований рахунок.
 • Частина вкладів (внесків) членів спілки на депозитні рахунки, що перевищує максимальну гарантовану суму, визначену п. 6.3.4. цих Основних засад.

8.6. За рахунок коштів фінансового фонду Програми компенсації втрат вкладників та тієї частини Стабілізаційного фонду НАКСУ, яка сформована учасниками Програми стабілізації та гарантування НАКСУ, не можуть бути повернені внески (вклади) на депозитні рахунки членів кредитної спілки, які були членами органів управління, які діяли на момент призначення тимчасової адміністрації, зокрема:

 • членів Спостережної Ради,
 • членів Ревізійної Комісії,
 • членів Правління,
 • членів Кредитного Комітету.

8.7. За рахунок коштів фінансового фонду Програми компенсації втрат вкладників та тієї частини Стабілізаційного фонду НАКСУ, яка сформована учасниками Програми стабілізації та гарантування НАКСУ, не повертаються вклади (внески) на депозитні рахунки членів кредитної спілки, які особисто (або їх близькі родичі) станом на момент призначення тимчасової адміністрації, або станом на момент виплати мали заборгованість за кредитами.

9. Відповідальність учасників Програми компенсації втрат вкладників.

9.1. Учасники Програми компенсації втрат вкладників несуть відповідальність за повноту та своєчасність сплати внесків до цієї Програми за умови дотримання вимог «Положення про Стабілізаційний фонд НАКСУ». Несвоєчасна сплата квартальних внесків протягом двох кварталів підряд, або відмова від сплати додаткових незворотних внесків призводить до тимчасового призупинення участі кредитної спілки в Програмі.

9.2. Систематичне невиконання учасником Програми компенсації втрат вкладників взятих на себе обов’язків щодо сплати внесків до цієї Програми призводить до його виключення з Програми. Під систематичним невиконанням учасником Програми прийнятих на себе зобов’язань розуміється несплата квартальних внесків протягом трьох кварталів підряд.

9.3. Учасники Програми компенсації втрат вкладників несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації яка надається ними щодо фінансового стану як власної кредитної спілки, так і інших кредитних спілок – учасниць програми, і яка може вплинути на рішення Комітету Програми та Ради НАКСУ.

10. Додаткові джерела фінансування Програми компенсації втрат вкладників.

10.1. Якщо кошти фінансового фонду Програми компенсації втрат вкладників, є недостатніми для здійснення виплати вкладникам, Рада НАКСУ може прийняти рішення про отримання Національною асоціацією кредиту, кошти якого спрямовуються на надання поворотної фінансової допомоги в рамках Програми компенсації втрат вкладників.

10.2. Повернення кредиту здійснюється як за рахунок повернення коштів кредитними спілками, які отримали поворотну фінансову допомогу в рамках Програми компенсації втрат вкладників, відповідно до графіку повернення, так і за рахунок надходження чергових членських внесків від кредитних спілок – учасників Програми.

10.3. Проценти за отриманим кредитом погашаються за рахунок незворотної частини коштів фінансового фонду Програми компенсації втрат вкладників.


11. Конфлікт інтересів.

11.1. Член Комітету Програми, за наявності конфлікту інтересів при прийнятті Комітетом рішення про винесення на засідання Ради НАКСУ питання щодо надання коштів на виплату внесків (вкладів) на депозитні рахунки членам кредитної спілки, повинен повідомити Комітет про наявність такого конфлікту і не приймати участі в розгляді цього питання і прийнятті рішення.

Наявність конфлікту інтересів має бути висвітлена в протоколі засідання Комітету.

12. Ліквідація програми. Порядок розрахунків з членами Програми компенсації втрат вкладників.

12.1. Програма може бути ліквідована в наступних випадках:

12.1.1. У випадку створення Державної Програми гарантування вкладів з обов’язковою участю в ній всіх кредитних спілок, які залучають вклади (внески) на депозитні рахунки. При цьому, поворотні внески учасників Програми компенсації втрат вкладників повертаються їм, або, за їх заявою можуть бути спрямовані повністю, або частково до Державної програми.

12.1.2. За рішенням Конференції НАКСУ про ліквідацію Програми компенсації втрат вкладників в зв’язку з недоцільністю її існування, або у випадку створення на її базі окремої гарантійної установи.

12.2. З моменту прийняття рішення про ліквідацію Програми компенсації втрат вкладників фінансування за всіма договорами, які передбачали поступове повернення вкладів припиняється.

12.3. За всіма діючими на момент ліквідації Програми компенсації втрат вкладників договорами складається узгоджений графік повернення коштів.

12.4. Всі кошти фінансового фонду Програми компенсації втрат вкладників та тієї частини Стабілізаційного фонду НАКСУ, яка сформована учасниками Програми стабілізації та гарантування НАКСУ, які на момент прийняття рішення про ліквідацію Програми компенсації втрат вкладників знаходяться в кредитних спілках мають бути повернути на розрахунковий рахунок НАКСУ в строки, обумовлені діючими договорами, але не пізніше 12 місяців з дати ліквідації Програми компенсації втрат вкладників.

12.5. Повернення коштів учасникам Програми компенсації втрат вкладників відбувається за графіком, затвердженим Радою НАКСУ за поданням Комітету Програми.

12.6. Рішення про використання коштів, що залишилися після повернення поворотних членських внесків членам Програми приймається на Конференції НАКСУ.

 

 <<< повернутися | обговорити на форумі >> | фоторепортаж: День перший - 14 грудня та День другий - 15 грудня >>> (посилання відкривається у новому вікні)