<<< повернутися | обговорити на форумі >>
25 червня 2009 року

 

   МЕМОРАНДУМ
про створення Громадської ради учасників ринків фінансових послуг
при Держфінпослуг

З метою сприяння реалізації громадськими організаціями конституційного права на участь в управлінні державними справами;

забезпечення врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень органів влади   та беручи до уваги позицію Держфінпослуг, яка підтримала таку ініціативу

сторони вирішили

створити Громадську раду учасників ринків фінансових послуг  


Громадська рада має виконувати наступні завдання:
 • узагальнювати думку та пропозиції учасників ринку фінансових послуг, в першу чергу об’єднань цих учасників
 • подавати пропозиції щодо проведення публічних громадських обговорень проектів рішень регуляторного органу, готувати свої пропозиції до зазначених проектів;
 • опрацьовувати отримані за результатами проведення консультацій пропозиції і зауваження з питань формування та реалізації державної політики в галузі ринків фінансових послуг, обговорювати їх із учасниками цього ринку та після опрацювання подавати в установленому порядку свої пропозиції регуляторному органу;
 • систематично інформувати громадськість, зокрема через засоби масової інформації, про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання;
 • сприяти професійній діяльності учасників ринків фінансових послуг, здійснювати їм необхідну консультативну та організаційну допомогу в провадженні їх професійної діяльності;
 • проводити заходи щодо популяризації діяльності щодо ринків фінансових послуг серед населення та юридичних осіб;
 • надавати допомогу регуляторному органу у виконанні його функцій з метою забезпечення ефективного управління ринками фінансових послуг;
 • проводити заходи щодо розповсюдження передового досвіду серед учасників ринків фінансових послуг, ознайомлення учасників з подіями, що відбуваються на ринку фінансових послуг, новими науковими та методичними розробками в країні та за її межами;
 • проводити заходи щодо ознайомлення учасників ринків із законодавчими та нормативними актами органів влади;
 • сприяти взаєморозумінню між учасниками ринків фінансових послуг, допомагати у вирішенні взаємних конфліктів.
 • утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи) відповідно до напрямів своєї роботи, проводити асамблеї, конференції, збори;
 • брати в установленому порядку участь у роботі конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, що виконують функції, пов'язані з регулюванням ринків фінансових послуг.  

   Підписанти цього меморандуму вирішили:  
  1. Запросити до участі у Громадській раді всі об‘єднання, що працюють на ринках фінансових послуг

  2. Провести в термін до 15 липня загальні установчі збори учасників Громадської ради, на яких прийняти Статут цієї ради та інші необхідні документи

  3. Здійснити всі необхідні реєстраційні процедури та з вересня цього року розпочати роботу
    
 
Меморандум підписали:
 
Від Ліги страхових організацій України - Олександр Філонюк
Від Національної асоціації кредитних спілок України - Петро Козинець
Від асоціації "Страховий бізнес" - Ігор Яковенко
Від Української асоціації адміністраторів пенсійного фонду - Юрій Бурков
Від товариства актуаріїв України - Юрій Іванько.


            

<<< повернутися | обговорити на форумі >>