<<< повернутися | обговорити на форумі >>
11 вересня 2009 року

За ініціативи Всеукраїнської асоціації військовослужбовців та працівників силових відомств 9 вересня була організована та проведена акція пікетування Кабінету міністрів України та Національного банку України

За ініціативи Всеукраїнської асоціації військовослужбовців та працівників силових відомств 9 вересня була організована та проведена акція пікетування Кабінету міністрів України та Національного банку України з метою привернути увагу Уряду та Нацбанку до фінансових проблем кредитних спілок України та необхідності надати державну підтримку кредитній кооперації.

Співорганізатором акції виступила ВГО “Український фінансово-кредитний альянс”. Рада НАКСУ напередодні в цілому підтримала дану акцію і звернулася до КС, при бажанні, приєднатися до пікетування, підтримуючи вимоги, що сформульовані у відповідному зверненні від НАКСУ (додається).

Серед учасників акції були представники кредитних спілок Києва та Київської області, а також міст Одеси, Черкас, Умані, Чернівців, Чернігова, Донецька, Харкова, Ніжина, Львова, Луганської, Миколаївської та ряду інших областей України. Серед них представники близько 10 кредитних спілок – членів НАКСУ.

Учасники акції передали свої звернення офіційному представникові Кабінету міністрів. Від Нацбанку з пікетувальниками розмовляти, або прийняти звернення ніхто не захотів, не дивлячись на досить гучні звернення учасників акції.

По закінченні акції, в інформаційному агенстві “Інтерфакс”, відбулася прес-конференція з даного питання.


Звернення кредитних спілок України до
Кабінету Міністрів України та Національного Банку України

Сьогодні кредитні спілки України є невід’ємною частиною фінансового сектору держави та дієвим інструментом підтримки українців, пройшовши за роки незалежності шлях від каси взаємодопомоги до фінансової установи. Виконуючи своє суспільне призначення кредитні спілки здійснюють кредитування найбільш незахищених верств населення, стимулюючи споживання, а також суб’єктів малого та середнього бізнесу, які у розвинутих економіках забезпечують більшу частину виробництва ВВП – необхідних суспільству товарів, робіт та послуг.

Сучасний ринок кредитної кооперації складається із понад 800 кредитних спілок, які об’єднують понад 2,5 мільйони громадян та акумулюють близько 5 мільярдів гривень їх заощаджень, що спрямовуються на підтримку економіки країни. При цьому, кредитні спілки, як самоврядні організації, що активно сприяють розвитку громадянського суспільства, протягом всіх попередніх років розвивалися самотужки, без отримання будь-якої фінансової підтримки з боку держави.

Однак, річний досвід перебування України в умовах фінансово-економічної кризи довів, що збереження існуючих у країні ринків можливий передусім у разі забезпечення сприяння їх діяльності з боку держави, включаючи створення адекватного для цих умов законодавчого середовища, цільових програм розвитку, безпосередньо фінансової допомоги тощо. В результаті ті галузі господарства щодо яких державою були застосовані вказані заходи сьогодні демонструють тенденції відновлення стабільності. Зокрема, в останні півроку лише на рефінансування банківської системи спрямовано біля 100 млрд. гривень

Нажаль кредитні спілки донині позбавлені такої підтримки, хоча саме зараз, вперше за всі роки свого існування, її потребують, оскільки знецінення гривні стало основним фактором, що спровокував стрімкий відтік заощаджень та спричинив кризу ліквідності у кредитних спілках. З іншого боку, внаслідок скорочення робочих місць, практичного зупинення значної кількості підприємств, включаючи малий та середній бізнес, суттєво знизилася платоспроможність позичальників, що вимагає реструктурування кредитного портфелю і спричиняє скорочення обсягів кредитування. А беручи до уваги те, що відповідно до законодавства всі внесені до кредитних спілок вклади мають спрямовуватися на надання кредитів, розв’язати проблему ліквідності та/або забезпечити необхідний рівень кредитування значна частина ринку кредитних спілок самостійно не в стані.

Враховуючи наведене вище кредитні спілки України звертаються до Кабінету Міністрів України та Національного банку України із закликом про підтримку національного руху кредитних спілок шляхом здійснення наступних заходів:

  • Поліпшення законодавчого клімату щодо діяльності кредитних спілок через лібералізацію нормативного середовища та приведення його у відповідність до сучасних потреб ринку та членства кредитних спілок.
  • Запровадження державного гарантування внесків (вкладів) членів кредитних спілок через ухвалення відповідного Закону України.
  • Створення адекватної системи підтримки ліквідності кредитних спілок України, включаючи розробку механізмів її функціонування та надання кредитним спілкам цільового фінансування, в тому числі з боку Національного банку та із використанням державних боргових зобов’язань.
  • Стимулювання кредитної діяльності кредитних спілок, передусім через створення цільових державних програм кредитування через кредитні спілки, включаючи фінансування кредитів на добудову та придбання житла, розвиток малого та середнього бізнесу тощо.
  • Спрощення процедур та водночас підвищення ефективності діяльності державних органів, передусім Державної виконавчої служби, по примусовому стягненню коштів та заставного майна з недобросовісних позичальників.
  • Схвалення Кабінетом Міністрів України запропонованого Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України Плану антикризових заходів.

Ми певні, що інтереси мільйонів співгромадян, що їх об’єднують кредитні спілки України, не можуть залишитися поза увагою Української держави.

Ми знаємо, що своєчасна та адекватна підтримка сьогодні – це стабільність та добробут завтра.

 <<< повернутися | обговорити на форумі >>