<<< повернутися | обговорити на форумі >>
25 грудня 2009 року


 

Зустріч НАКСУ і ВАКС. Діалог триває

Згідно з рішенням Ради НАКСУ, яке було прийняте на черговому засіданні 16 жовтня 2009 року, а також за погодженням з керівництвом ВАКС, 17 грудня 2009 року відбулося спільне засідання Виконавчої дирекції та Президії НАКСУ та представників органів управління ВАКС. На зустрічі від НАКСУ були присутні Президент НАКСУ Петро Козинець, віце-президент НАКСУ Людмила Кравченко, віце-президент НАКСУ з питань саморегулівності Катерина Калустова, заступники голови Ради НАКСУ Євген Дзюба та Юрій Ковальов, секретар Ради НАКСУ Олена Маковій і голова наглядового комітету НАКСУ Ірина Боголюбова.

На засіданні було обговорено стан виконання Договору про співпрацю між ВАКС і НАКСУ, підписаного 12 листопада 2008 року.

Присутні також приділили увагу питанню пошуку шляхів подальшої координації зусиль з метою вироблення спільної позиції і задля уникнення дублювання та зайвих витрат в роботі обох організацій. Особливо було підкреслено неприпустимість недобросовісної конкуренції, яка негативно впливала б на роботу кредитних спілок.

Було розглянуто можливі варіанти створення єдиної СРО. Учасники засідання підкреслили тенденцію до вироблення єдиних поглядів, а також лобіювання спільних інтересів у роботі з Держфінпослуг.

Обговорення питання виявило різне розуміння учасниками зустрічі самих функцій саморегулівності, які випливають із відповідної нормативної бази, прийнятої у ДФП. НАКСУ, виходячи зі своїх функціональних, фінансових та кадрових можливостей, підтверджує вже сьогодні готовність до виконання нормативних вимог, висунутих Комісією. Представники ВАКС поінформували присутніх про запланований ряд заходів, які у недалекій перспективі дозволять виконати вимоги, що висуває ДФП до саморегулівних організацій.

У результаті офіційної зустрічі було прийняте рішення продовжити діалог, сконцентрувати зусилля на координації інформаційної роботи, лобіювання, недопущенні некоректних дій організацій стосовно одна одної.

Питання інтеграції у рамках СРО було визнане учасниками заходу передчасним, однак таким, що потребує проведення подальших консультацій. Натомість висловлена необхідність перегляду нормативної бази у частині функціонування саморегулівної організації.

Наступну зустріч представників НАКСУ та ВАКС заплановано на лютий 2010 року.

 


<<< повернутися | обговорити на форумі >>