<<< повернутися | обговорити на форумі >>
04 червня 2010 року


Засідання круглого столу на тему "Практика оскаржень рішень правозастосовчого характеру регуляторів небанківських фінансових ринків України"

4 червня у м. Києві відбулось засідання круглого столу на тему "Практика оскаржень рішень правозастосовчого характеру регуляторів небанківських фінансових ринків України". Ініціатором цього заходу виступила Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів. Співорганізаторами — Вищий адміністративний суд України та Міжнародний фонд "Центр суддівських студій".

4 червня у м. Києві відбулось засідання круглого столу на тему "Практика оскаржень рішень правозастосовчого характеру регуляторів небанківських фінансових ринків України". Ініціатором цього заходу виступила Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів. Співорганізаторами — Вищий адміністративний суд України та Міжнародний фонд "Центр суддівських студій".

Чи не вперше за круглим столом зібралися представники високого рангу Верховної Ради України, судової влади, державних регуляторів небанківських ринків, юристи-науковці з даної галузі та представники ринків фінансових послуг.

Серед них:

— Голова підкомітету Верховної Ради України О.І. Клименко;

— заступник Голови Вищого адміністративного суду України М.І. Цуркан та судді ВАСУ: К.Г. Леонтович, Л.Т. Черніцька, Н.В. Васильченко;

— заступник директора юридичного управління ДФП Г.П. Ткаченко;

— заступник директора НДІ фінансового права, д.ю.н. А.А. Нечай

та інші.

Участь в засіданні взяв Президент НАКСУ П. Козинець, який виступив з промовою щодо проблем кредитних спілок у трикутнику законодавчої, судової та виконавчої влади.

На засіданні зокрема йшла мова про:

— незаконність рішень ДФП про виключення з держреєстру фінансових установ, як заходу впливу ДФП до учасників ринку, так як це не передбачено законами і не захищає споживачів;

— те, що ДФП має керуватись у своїй діяльності та при прийнятті всіх рішень, перш за все, наступними функціональними пріоритетами в діяльності:

а) захист прав споживачів послуг;

б) створення сприятливих умов розвитку ринку та конкуренції;

в) контроль за виконанням законів та нормативних актів;

— матеріальну відповідальність держчиновників за неправильні рішення;

— необхідність врахування в разі прийняття рішень як судовою владою, так і регулятором, крім норм закону, таких понять як доцільність, пропорційність та справедливість (особливо там, де є колізії);

— проблему, коли з одних і тих же питань ВАСУ приймає протилежні рішення;

— статистику ДФП, яка говорить, що з 2004 по 2010 рік регулятор застосував до ринку 7,5 тис. заходів впливу, і тільки 112 з них оскаржувались в судах, з яких судами задоволено тільки 20 %;

— необхідність врегулювання законодавчих колізій на ринку.

Беручи до уваги важливість питання, що обговорювалось, НАКСУ висловлює щиру вдячність Українській асоціації адміністраторів пенсійних фондів і особисто її Голові А.О. Бахмуту за ініціативу та організацію круглого столу і закликає учасників небанківського фінансового ринку активізувати взаємодію та координацію зусиль по вирішенню спільних проблем ринку.

На численні прохання кредитних спілок надаємо витримки з матеріалів круглого столу щодо узагальнення судової практики оскарження рішень правозастосовчого характеру регуляторів небанківських фінансових ринків України.

завантажити у форматі DOC >>>

 


<<< повернутися | обговорити на форумі >>