<<< повернутися | обговорити на форумі >>
22/12/2010


Члени Національної асоціації кредитних спілок України підписали відкрите звернення до керівництва держави, громадськості та засобів масової інформації

 

На виконання рішення Ради НАКСУ від 3 грудня 2010 року з метою обговорення питання щодо поточної ситуації, що склалася на ринку кредитних спілок, та пошуку шляхів термінового врегулювання існуючих проблем 21 грудня 2010 року у Київському медіа-центрі відбулось розширене засідання Ради НАКСУ. Участь у засіданні взяли представники майже 50 кредитних спілок — членів НАКСУ з усіх регіонів України (1/3 від усіх членів Асоціації), які мали можливість бути присутніми особисто.

Президент НАКСУ проінформував про ситуацію, що склалася у системі кредитних спілок, зокрема, у стосунках з державним регулятором. Вона вже досить довгий час відома громадськості. З боку НАКСУ, аби відстояти інтереси кредитних спілок, постійно вживаються заходи для досягнення позитивних зрушень в діяльності КС. Йдеться про цілу низку пропозицій і звернень, спрямованих на модернізацію профільного законодавства, застосування конструктивних методів регулювання ринку КС, які мають бути направлені не тільки на забезпечення контролю і нагляду, але й на розвиток ринку кредитних спілок, пошук можливостей для здійснення компенсаційних виплат вкладникам КС, які неспроможні виконати свої зобов’язання. Натомість наразі має місце відсутність взаємодії з державним регулятором, що, відповідно, потребує подальших зусиль для донесення потреб ринку до держави в цілому і профільного регулятора зокрема.

Петро Козинець наголосив на неможливості торгівлі інтересами кредитних спілок і незгоді з руйнівною діяльністю Держфінпослуг. Необхідно виступити спільними діями і врешті-решт знайти шляхи вирішення питання.

Також на засіданні широко обговорювалось питання переліцензування кредитних спілок. Зокрема, віце-президент НАКСУ Людмили Кравченко надала присутнім інформацію щодо ситуації з переліцензуванням КС та представила юридичний аналіз причин відмови держрегулятора видавати ліцензії. Зокрема, цього року у 66 кредитних спілок системи НАКСУ закінчився термін ліцензій. Із 42 КС, що подали документи до ДФП, лише 16 отримали ліцензії. Багатьом установам Держфінпослуг не подовжує дію ліцензій з бюрократично-формальних причин. При цьому, більше половини спілок, що прозоро працюють на ринку вже не перший рік, зверталися до держрегулятора для отримання ліцензії більше трьох разів.

На засіданні мали можливість висловитися усі представники кредитних спілок. Деякі з них були досить емоційними, та це й зрозуміло. Узагальнений висновок їх виступів – не можна і далі мовчати, потрібно консолідуватись і продовжувати відстоювати інтереси кредитних спілок, домагатися нормалізації становища цих небанківських установ, які постійно надають фінансові послуги більш ніж півтора мільйонам українців.

У доповідях та виступах зокрема наголошувалось, що сьогоднішня позиція держави і перш за все в особі Держфінпослуг є вкрай деструктивною як у питаннях переліцензування, так і в інших напрямках діяльності і, відповідно, не тільки не сприяє успішному подоланню кризових явищ, а нерідко приводить до загострення ситуації. Йшлося також про необхідність вжиття конкретних кроків по реформуванню самих функцій та структури регулятора в рамках адміністративної реформи. Позицію учасників зібрання повністю підтримала і велика група вкладників кредитних спілок, яким було дозволено на їх прохання бути присутніми на засіданні.

Після широкого обговорення питання учасники засідання одноголосно затвердили Відкрите звернення кредитних спілок — членів НАКСУ до керівництва держави, громадськості та ЗМІ, скріпивши його особистими підписами керівників кредитних спілок, присутніх на засіданні, спілки яких об’єднують майже 150 тисяч громадян України (додається).

За результатами засідання було проведено прес-брифінг для представників українських та закордонних засобів масової інформації.


Відкрите звернення представників кредитних спілок – членів Національної асоціації кредитних спілок України до керівництва держави, громадськості та засобів масової інформації

Ми, представники кредитних спілок – членів Національної асоціації кредитних спілок України (далі – НАКСУ), за результатами широкого і всебічного обговорення, яке відбулося 21 грудня 2010 року в рамках розширеного засідання Ради НАКСУ, звертаємося до Вас із закликом звернути увагу на проблеми руху кредитних спілок України та шляхи їх подолання.

Передусім, хочемо наголосити, що понад 80% від загальної кількості кредитних спілок України сьогодні працюють стабільно та ефективно. Зокрема, серед 150-ти кредитних спілок – членів НАКСУ (а це четверта частина ринку), всього 11 зіткнулися із значними труднощами. Причому, у більшості випадків кредитні спілки продовжують залишатися чи не єдиним джерелом мікро фінансових послуг для громадян України, демонструють зростання членства та фінансових показників.

Говорячи ж про поточну ситуацію на ринку щодо існуючих проблем, слід підкреслити, що кредитні спілки, як і решта фінансових інституцій, не змогли не відчути на собі прояви кризових явищ попередніх років. При цьому, для невеликої частини кредитних спілок погіршення загального стану економіки у поєднанні з внутрішніми проблемами, а іноді й зі злим умислом, призвели до неспроможності виконання своїх зобов’язань перед вкладниками. Результатом цього стала широкомасштабна кампанія, спрямована не стільки на висвітлення окремих негативних фактів та явищ, скільки на тотальну дискредитацію самої ідеї кредитної кооперації та всіх кредитних спілок України.

Констатуючи цей факт, ми не можемо погодитися з таким підходом. Тим більше, що серед причин, які зумовили поточний стан ринку кредитних спілок, є і прорахунки законодавства та нормативної бази, і неналежний контроль за діяльністю кредитних спілок з боку Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, і бездіяльність Державної виконавчої служби, і відсутність підтримки з боку держави, включаючи відсутність механізмів збільшення інституційної спроможності та фінансової підтримки, навіть тих, які були передбачені Концепцією розвитку кредитної кооперації, схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 червня 2006 року за № 321-р.

На жаль, протягом 2010 року кількість проблем у класичної частини ринку кредитних спілок лише зросла. Мова йде про методи, що застосовуються Державної комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. Зокрема, з боку Держфінпослуг створено значні бюрократичні перешкоди в отриманні ліцензій стабільно працюючими кредитними спілками, докладаються суттєві зусилля для формування громадської думки щодо сприйняття кредитних спілок, як ненадійних фінансових установ, має місце відсутність належного рівня діалогу між державним регулятором та ринком, питання існування проблемних кредитних спілок вирішується методом виключення їх з Державного реєстру фінансових установ без запровадження жодних кроків в напрямі подальшого фактичного припинення їх діяльності тощо. За останній рік практично нічого не зроблено ні в плані коректив існуючої нормативної бази діяльності кредитних спілок враховуючи наслідки та уроки фінансової кризи, ні в плані цивілізованого виводу з ринку кредитних спілок, які не в стані виконати свої зобов’язання перед вкладниками. Іншими словами замість конкретних дій спрямованих на стабілізацію ситуації на ринку мікрокредитування, замість підтримки та сприяння розвитку здорової частини кредитної кооперації державним регулятором робиться все можливе для гальмування виходу з кризи всієї системи та створення штучних проблем, що негативно впливає на фінансовий стан та стабільність кредитних установ, а відповідно і на виконання ними зобов’язань перед споживачами.

Зважаючи на наведене вище, вважаємо за необхідне наголосити, що на сучасному етапі ринок кредитних спілок знаходиться в умовах подолання як внутрішніх, так і зовнішніх перешкод, працюючи не завдяки підтримці з боку держави, а всупереч складнощів створених, в тому числі, і за її участі.

Отже, усвідомлюючи свою відповідальність перед сотнями тисяч членів кредитних спілок, хочемо запропонувати наступні невідкладні кроки спрямовані на врегулювання проблемних питань діяльності ринку кредитних спілок України на сучасному етапі його розвитку:

 

1. Забезпечення сприяння розвитку класичної частини ринку кредитних спілок з боку держави.

2. Здійснення цивілізованого виводу з ринку кредитних спілок, які не можуть повернути кошти вкладникам з максимальним врахуванням інтересів останніх.

3. В рамках адміністративної реформи невідкладно впорядкувати ситуацію, що склалася навколо профільного регулятора кредитних спілок, оскільки система державного регулювання, контролю та нагляду за діяльністю кредитних спілок потребує істотних змін. При цьому, щодо державного регулятора має бути:

  • забезпечено належне фінансування за рахунок коштів державного бюджету України,
  • забезпечено кадрове підсилення та зміцнення за рахунок високопрофесійних працівників,
  • вироблено критерії оцінки ефективності його діяльності,
  • забезпечено пріоритетність в діяльності функції регулювання, сприяння розвитку ринку та захисту прав споживачів над функціями формального контролю,
  • передбачено пряму відповідальність керівництва та працівників за розвиток ринку та його фінансову стабільність,
  • забезпечено можливість функціонування механізму фінансової підтримки ринку кредитних спілок за рахунок державних коштів.

4. З метою зняття соціальної напруги з боку десятків тисяч громадян України, переважно пенсіонерів і представників інших малозабезпечених верств населення, доцільно запровадити механізм компенсації з боку держави вкладів громадян, втрачених у неплатоспроможних кредитних спілках за умови обмеження суми цієї компенсації кожному з таких вкладників 25 тисячами гривень з подальшим відшкодуванням зазначених коштів за рахунок наявних кредитних портфелів та шляхом стягнень з винних осіб;

5. Підвищити відповідальність Державної виконавчої служби за невиконання судових рішень.

6. Вирішити питання гарантування вкладів членів кредитних спілок.

7. Доопрацювати урядовий законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань діяльності системи кредитної кооперації» (реєстр. № 2256) із широким залученням до його обговорення представників ринку кредитних спілок, в тому числі, і в рамках Парламентських слухань.

8. Забезпечити доступ кредитних спілок до механізмів рефінансування з боку держави з метою підтримки їхньої ліквідності та відновлення платоспроможності.

Приймаючи до уваги, що питання підняті у цьому Зверненні безпосередньо зачіпають інтереси сотень тисяч громадян України, ми розраховуємо на оперативне реагування з боку держави, яке буде спрямоване на позитивне вирішення існуючих проблем.

 


 


<<< повернутися | обговорити на форумі >>