<<< повернутися | обговорити на форумі >>

13/11/2014

12 листопада 2014 року з ініціативи директора Департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами та бюро кредитних історій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Лариси Мендрул відбулось засідання за участю працівників департаменту, представників НАКСУ та ВАКС, приводом якого став лист НАКСУ, опублікований 6 листопада 2014 року ( http://www.unascu.org.ua/main/docs/141104_lyst_naksu.pdf). Від НАКСУ у засіданні взяли участь віце-президент Людмила Кравченко та віце-президент з питань саморегулювання Катерина Калустова.

 

Ключовою ідеєю засідання було, по-перше, зосередитися на обговоренні проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення меж відповідальності членів органів управління та посадових осіб кредитної спілки за збитки, завдані їх діями (бездіяльністю)", опублікованого на сайті Нацкомфінпослуг 20 жовтня, щодо якого, власне, і було висловлено зауваження НАКСУ у вищезазначеному листі. По-друге, необхідність розробки стратегії розвитку ринку кредитних спілок України на 2015-2017 роки і до 2019 року.

Під час розгляду першого питання учасники засідання обговорили доцільність доопрацювання означеного законопроекту на даному етапі, з приводу чого з боку НАКСУ було надано відповідні зауваження, опубліковані 6 листопада на сайті НАКСУ. В ході обговорення з боку представників була висунута одностайна пропозиція ринку призупинити опрацювання проекту даного закону, натомість зосередившись на питаннях доведення до логічного завершення законопроекту щодо реформування та розвитку національної системи кредитної кооперації шляхом викладення в новій редакції Закону України „Про кредитні спілки”, а також всіх пов’язаних з ним законодавчих актів.

Нагадаємо, що наприкінці грудня минулого року було завершено розробку законопроекту щодо реформування та розвитку системи кредитної кооперації. Даний законопроект пройшов ряд погоджень, у тому числі у Національному банку України, проте процес його подальшого проходження, дійшовши до тогочасної Адміністрації Президента, зупинився.

В той же час, у проекті Коаліційної угоди та інших документах, які сьогодні розроблено з боку Президента і майбутніх учасників коаліції, неодноразово фігурує кредитна кооперація як один з напрямів, що потребує підтримки, вдосконалення та розвитку. Тому, на думку учасників засідання, було б доцільніше зосередитися на розробці комплексного законопроекту, який фактично б містив всі ключові питання діяльності кредитних спілок і став би своєрідним дороговказом, стратегією розвитку системи кредитної кооперації на майбутнє.

В результаті обговорення учасники засідання прийняли рішення, по-перше, найближчим часом надати пропозиції щодо стратегічного бачення кожної з асоціацій у вигляді тез для обговорення. По-друге, з боку учасників зустрічі було висловлено розуміння щодо необхідності запровадження державних інститутів і державних інструментів з метою створення необхідних умов для функціонування кредитних спілок на кшталт державної агенції з викупу боргів. Така агенція могла б бути створена не лише для кредитних спілок, а й для банківської системи чи інших організацій, що дозволило б на державному рівні своєчасно забезпечувати викуп боргів, з одного боку, а з іншого боку держава мала б можливість зорганізувати в адекватний спосіб діяльність виконавчої служби, інших установ, які безпосередньо мають займатися примусовим стягненням проблемної заборгованості. Дана ініціатива отримала підтримку учасників ринку.

Таким чином, на засіданні було прийняте рішення найближчим часом, окрім надання пропозицій з боку професійних об’єднань щодо стратегічних напрямів розвитку системи кредитної кооперації, відновити діяльність, пов’язану з доопрацювання комплексного законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування та розвитку національної системи кредитної кооперації з тим, щоб найближчим часом він був винесений на загальне обговорення, наданий у парламент, міністерствам і відомствам для погодження і подальшого затвердження.

При цьому, у першій половині грудня 2014 року НАКСУ планує провести розширене засідання Ради НАКСУ, на порядок денний якого будуть винесені ці ключові питання.


 

 

 

 

 

 


<<< повернутися | обговорити на форумі >>