<<< повернутися | обговорити на форумі >>

13/01/2015

 

Шановні колеги!

На ваші численні запити повідомляємо наступне. У зв ’ язку зі змінами в податковому законодавстві України з січня 2015 року проценти по внесках (вкладах) на депозитні рахунки та відсотки по пайових внесках оподатковуються за ставкою 20% плюс 1,5% – військовий збір. При цьому, при виплаті процентів за частину січня в січні необхідно сплачувати ПДФО та військовий збір в день виплати.

За усною консультацією, отриманою у Державній фіскальній службі України, зміни кодифікації, а також бюджетних рахунків для сплати ПДФО та військового збору не очікується – будуть використовуватися рахунки 2014 року, які можна уточнити у Державній фіскальній службі за своїм місцезнаходженням та перевірити на сайті WWW.SFS.GOV.UA (Головна сторінка, розділ: «Бюджетні рахунки»).

При цьому, як проценти по внесках (вкладах) на депозитні рахунки, так і відсотки по пайових внесках, нараховані до 1 січня 2015 року, оподатковуються за ставкою 15%. Військовий збір з цих сум не утримується.

Для виплати процентів за січень можна порекомендувати кредитним спілкам зробити попереднє нарахування процентів за січень (за договорами на внески (вклади) на депозитні рахунки, по яких планується здійснювати виплату протягом січня) і утримання з них сум необхідних податків за ставкою 21,5% з подальшим розподілом на ПДФО 93,023% від нарахованої суми і на військовий збір 6,977% від нарахованої суми. По цих нарахуваннях зробити авансові платежі на відповідні бюджетні рахунки з подальшим коригуванням за результатами місяця.

Також звертаємо Вашу увагу на те, що з 1 січня 2015 року змінився порядок нарахування ЄСВ. У разі якщо працівнику за основним місцем роботи база нарахування єдиного внеску (крім винагороди за цивільно-правовими договорами) не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки єдиного внеску, встановленої для відповідної категорії платника.

При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставки єдиного внеску, встановлені цією частиною, застосовуються до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру без застосування коефіцієнта бази нарахування.

При цьому у Законі міститься наступне визначення: «основне місце роботи - місце роботи, де працівник працює на підставі укладеного трудового договору, де знаходиться (оформлена) його трудова книжка, до якої вноситься відповідний запис про роботу».

 


<<< повернутися | обговорити на форумі >>