<<< повернутися | обговорити на форумі >>

16/08/2022

Як зазначає Національний банк України, спрощення регуляторних підходів, які планувалося запровадити для небанківських фінансових установ на обмежений період у зв’язку із повномасштабним вторгненням рф, дало змогу ринку вистояти і налагодити роботу в умовах воєнного часу, але водночас сформувало тривожні тенденції, про що свідчать результати аналізу звітності учасників ринку. Тому Національний банк України інформує про актуалізацію підходів до регуляторних вимог на ринку небанківських фінансових послуг.

Так, буде відновлено застосування заходів впливу до небанківських фінансових установ. Зокрема, для кредитних спілок – за порушення порядку розрахунку кредитного ризику за дні прострочення та вимог щодо обмеження залучення вкладів на депозити.

Крім того, доповнюється перелік ознак, які можуть свідчити про здійснення установою ризикової діяльності з подальшим відкликанням ліцензії. Так, підставою для відкликання ліцензії може стати укладання фінансовою установою нових договорів про надання фінансових послуг із клієнтами за наявності порушення зобов’язань перед клієнтами за діючими договорами. Ще однією підставою для відкликання ліцензії може стати внесення змін до діючих договорів із надання фінансових послуг, наслідком яких є збільшення зобов’язань перед клієнтами, за наявності порушення зобов’язань перед клієнтами за діючими договорами.

Буде скорочено строки реагування на порушення, які здійснюються небанківськими фінансовими установами. Зокрема, термін надання об'єктом нагляду до Національного банку письмового пояснення чи заперечення на акт про правопорушення  скорочується з семи до трьох днів. Термін для надсилання представникам об'єкту нагляду запрошення на засідання Правління Національного банку чи комітету Національного банку, який розглядає питання щодо застосування заходів впливу (за результатами безвиїзного нагляду та інспекційних перевірок) – із п'яти до двох робочих днів до дати проведення такого засідання. Строк подання небанківською фінансовою установою документів, що підтверджують усунення порушення, буде також скорочено з п'яти до двох робочих днів.

Також відновлюється проведення інспекційних перевірок, а процес їх проведення – актуалізується. Зокрема, перевірки проводитимуться за результатами аналізу звернень фізичних осіб про порушення, що спричинили шкоду їх правам та законним інтересам, а також ненадання  учасником ринку небанківських послуг звітності до Національного банку, надання недостовірної інформації та виявлення в документах інформації щодо недотримання вимог законодавства, встановлення фактів погіршення фінансового стану учасника ринку небанківських послуг тощо.

Удосконалюватимуться підходи до здійснення ліцензування небанківських фінансових установ. Так, Національний банк застосовуватиме нові інструменти  для перевірки структур власності небанківських фінансових установ на предмет прозорості. Крім того, небанківські фінансові установи повинні подати документи щодо відповідності фінансового та майнового стану власника істотної участі в небанківській фінансовій установі встановленим Національним банком вимогам та привести свою діяльність у відповідність до оновлених ліцензійних вимог у чітко визначені строки. 

Усі ці та інші зміни містяться у постановах Правління Національного банку України, які набирають чинності з 16 серпня 2022 року:


<<< повернутися | обговорити на форумі >>