<<< повернутися | обговорити на форумі >>

29/05/2020

 

«Про Проект "Кредитування сільськогосподарських виробників" (САР)»


Проект КЕП завершив серію навчальних вебінарів, що були організовані у період карантину для партнерських кредитних спілок з метою підготовки працівників до активізації діяльності КС після нормального відновлення роботи. З 21 по 27 травня відбулися три сесії навчального курсу «Управління робочим часом».

В умовах швидких змін, зокрема, на ринку фінансових послуг, підвищення конкуренції, постійних ресурсних обмежень, фактор ефективної організації робочого часу набуває особливого значення для підвищення продуктивності діяльності будь-якої фінансової установи.

Які правила та алгоритми застосовувати при плануванні робочого часу? Як проводити моніторинг виконання запланованого та необхідні коригування? Які техніки найбільш прийнятні для роботи з різними типами задач? Як захистити свій час та як протистояти відволіканням?

Ці та інші запитання були розглянуті під час навчальних заходів, участь в яких взяли 87 представників партнерських кредитних спілок.

 

   
     
     
 

Продовжуючи серію навчальних вебінарів, організованих Проектом КЕП для працівників партнерських кредитних спілок в період карантину, з 7 по 15 травня відбулися три сесії курсу «Розробка презентацій в MS PowerPoint».

Кредитні спілки в своїй діяльності використовують різноманітні засоби комунікації і проведення презентацій є одним з найбільш ефективних інструментів для представлення кредитної спілки, її послуг та досягнень. Цей інструмент потребує не лише технічних навичок, а й розуміння психології та фізіології сприйняття інформації людиною. Учасники курсу проаналізували принципи підготовки ефективних презентацій, ознайомилися з особливостями використання презентацій в продажах, розібрали типові помилки при створенні презентацій, отримали практичні поради щодо удосконалення власних презентацій.

40 фахівців з різних кредитних спілок пройшли зазначений курс для підвищення своєї кваліфікації.

 

   
     
     
 

Курс вебінарів на тему: «Ведення переговорів та вирішення конфліктів з клієнтами»

З метою підтримки кредитних спілок в період карантину та підготовки до активізації діяльності після нормального відновлення роботи,  Проект КЕП розпочав серію вебінарів для партнерських кредитних спілок із додатковим залученням КС Донецької та Луганської областей.

Перший курс, з яким мали можливість ознайомитися працівники кредитних спілок - «Ведення переговорів та вирішення конфліктів з клієнтами».

Учасники курсу навчалися комунікаційним технікам уникнення та пом’якшення конфліктів,  знайомилися з різними алгоритмами ефективного спілкування,  методиками роботи з незручними запитаннями та технологіями переконання співрозмовника,  а також розглядали інші комунікаційні ускладнення, які можуть виникати в роботі з клієнтами.

Протягом тижня з 21 по 28 квітня участь у вебінарах взяли 70 осіб.

 

 

   
     
     
 

Вебінар-практикум «Стандартизація процедур кредитної діяльності КС. 5С-модель».

29-30 квітня Проект КЕП провів для партнерських кредитних спілок серію навчальних заходів по темі: «Стандартизація процедур кредитної діяльності КС. 5С-модель». Ці заходи були організовані з метою детального опрацювання в малих групах «5С Tool» - інструменту для проведення оцінки позичальників і застосування до них процедур рейтингування, який був розроблений Всесвітньою радою кредитних спілок (WOCCU) та адаптований фахівцями Проекту КЕП для використання українськими КС.

Крім того, учасники отримали рекомендації щодо удосконалення політик та процедур, пов’язаних з кредитною діяльністю в КС, в т.ч. з метою поліпшення системи управління ризиками, а також розглянули питання ціноутворення процентних ставок по кредитах.

Загалом навчання пройшли 50 представників партнерських КС.

 

 

   
     
     
 

Тренінгові заходи для КС Луганської та Донецької областей

З 17 по 21 лютого Проект КЕП провів тренінгові заходи для кредитних спілок Луганської та Донецької областей. Тренінг був підготовлений фахівцями Проекту КЕП з використанням матеріалів міжнародних експертів, що були представлені раніше кредитним спілкам - учасникам Робочої групи КЕП, а також власних напрацювань з метою надання інформації, максимально адаптованої до потреб місцевих КС. Під час тренінгу були розглянуті питання стратегічного планування діяльності кредитних спілок в умовах нестабільності, надані рекомендації щодо маркетингової та комунікаційної політики в КС, розробки кредитних і депозитних продуктів, організації обслуговування клієнтів й використання соціальних медіа. Учасники тренінгу відзначили корисність отриманої інформації, а також висловили побажання щодо збільшення кількості таких регіональних навчальних заходів.

 

 

Тренінг з питань подання фінансової звітності в форматі XBRL

У зв’язку із запровадженням нового формату для подання фінансовими установами фінансової звітності, 21 листопада за сприяння Проекту КЕП відбувся практикум за темою: «XBRL: шлях до стандартизації подання фінансової звітності». Спікерами виступили  Хав’єр Мора Гонсальбес, старший експерт з фінансової звітності проекту технічної допомоги ЄС EU-FINSTAR (Іспанія) та Віктор Логвіновський, завідувач сектору консолідованого нагляду Нацкомфінпослуг. Учасники заходу ознайомилися з базовою інформацією про формат XBRL та отримали рекомендації щодо звітування відповідно до стандарту, що базується на таксономії МСФЗ. Крім того, вони мали можливість задати практичні питання, що природньо виникають у зв’язку із запровадженням нової для українського ринку системи звітування в єдиному електронному форматі.  Участь у заході взяли представники кредитних спілок – партнерів КЕП та кредитних спілок Східного регіону.

 

     
 

1-й індивідуальний тренінг по роботі з клієнтами

Проект КЕП у співпраці з польським експертом Йоанною Гловацькою розпочав серію індивідуальних тренінгів за темою: «Робота з клієнтами: залучення, обслуговування, продажі» для кредитних спілок, які є учасниками Mоделі розвитку WOCCU (MCUB). Перший такий навчальний захід відбувся 15-16 листопада у місті Черкаси для персоналу кредитної спілки «Кредит-Союз». Директора відділень цієї кредитівки отримали можливість ознайомитися з практичним досвідом щодо якісного обслуговування клієнтів, який був напрацьований у найбільшій кредитній спілці Польщі Kasa Stefczyka. Крім того, учасники тренінгу взяли активну участь у численних практичних вправах, що дозволило їм спробувати застосувати отримані рекомендації в дії та оцінити їхню ефективність.

Учасники тренінгу відзначили високий рівень практичності та корисності набутих знань.

 

     
 

12-13 листопада 2019 року у м.Києві для керівництва пілотних кредитних спілок, які є учасниками Mоделі розвитку WOCCU (MCUB), Проект КЕП провів тренінг на тему: «Управління відділеннями КС та мотивація працівників» із залученням польського експерта Йоанни Гловацької. На тренінгу були розглянуті наступні теми: як правильно ставити завдання для працівників, моніторинг завдань; мотивація працівників; відкриття нових відділень, SWOT аналіз; маркетингові заходи та їх планування. Експерт поділилася власним практичним досвідом, здобутим у найбільшій кредитній спілці Польщі Kasa Stefczyka. Тренінг проходив у активній формі із застосовуванням тематичних групових вправ, у більшості з яких керівники кредитних спілок виступали у ролі працівників.

     
 

Тренінг «Мобілізація заощаджень», 2-а сесія

Друга сесія тренінгу «Мобілізація заощаджень» для учасників Робочої групи КЕП відбулась у Києві 3-4 жовтня. За сприяння Проекту КЕП до участі в тренінгу також долучилися асоційовані кредитні спілки Донецької та Луганської області. Експерт PUM (Нідерланди) Рітц Дікстра ознайомив учасників тренінгу з базовими аспектами організації процесу залучення заощаджень, представив покроковий алгоритм розробки депозитних продуктів, надав інформацію щодо світових тенденцій залучення заощаджень. Окрема частина тренінгу була присвячена огляду діяльності кредитних спілок Польщі. Пйотр Зайонц, як представник найбільшої польської кредитівки (Kasa Stefczyka), поділився інформацією щодо реалізації на практиці отриманих рекомендацій по впровадженню ощадних продуктів. Крім того, додаткова увага була приділена методам та стратегіям залучення клієнтів, стандартам обслуговування, а також ефективним способам мотивації працівників.

 

Тренінг «Мобілізація заощаджень», 1-а сесія

За сприяння Проекту КЕП 30 вересня - 1 жовтня в Києві відбулася перша сесія тренінгу «Мобілізація заощаджень» для кредитних спілок. Наразі заощадження є основним джерелом фінансування діяльності КС, їх залучення сприяє розширенню членської бази, збільшує охоплення ринку кредитними спілками. Під час заходу міжнародні експерти Рітц Дікстра (PUM, Нідерланди) та Пйотр Зайонц (Kasa Stefczyka, Польща) ознайомили учасників з міжнародним досвідом організації залучення заощаджень фінансовими установами, надали рекомендації щодо удосконалення політики з розвитку депозитних продуктів, маркетингу, операцій, а також управління ризиками та ліквідністю. Актуальність теми та отриманих рекомендацій були високо оцінені учасниками тренінгу.

 

18 липня 2019 року у м.Пустомити Львівської області для пілотних кредитних спілок, які є учасниками Mоделі розвитку WOCCU (MCUB), Проект КЕП провів тренінг на тему: «Управління аграрним портфелем» із залученням консультанта КЕП Томаш Ольги. Консультант розповіла про кредитну привабливість кредитних спілок для зовнішніх інвесторів, про кредитний ризик та управління ним, ризик ліквідності, а також про управління аграрним портфелем

 
     
     
 

Індивідуальна тренінгова сесія для відокремлених підрозділів КС

19 липня в м. Рівне Проект КЕП спільно з експертом PUM (Нідерланди) Брандом ван ден Бергом провів індивідуальну тренінгову сесію для працівників Першої всеукраїнської кредитної спілки – учасника Робочої групи КЕП. Метою заходу було максимальне залучення персоналу відокремлених підрозділів КС до навчальної програми КЕП.

Як проводити стратегічне планування у відокремленому підрозділі кредитної спілки і як правильно визначати цілі? Чому важливо знати свого клієнта і як використовувати результати маркетингових досліджень? Які критерії якісного кредитного продукту та що потрібно враховувати під час розробки нових кредитних продуктів для агровиробників? Як визначати ланцюжки доданої вартості і чому кредитним спілкам варто підключатися до їх фінансування?

Ці та інші питання були розглянуті учасниками тренінгу, участь в якому взяли 37 осіб з 12-ти відділень та центрального офісу кредитної спілки.

 
     
     
 

Тренінг «Організація співпраці кредитних спілок з кооперативами»

Проект КЕП продовжує реалізацію тренінгової програми для кредитних спілок – учасників Робочої групи КЕП. Черговий навчальний захід відбувся 16-17 липня у м. Пустомитах Львівської області і був присвячений одній з найактуальніших сьогодні тем в Україні – кооперації. Як свідчить досвід розвинутих країн світу, кооперація є дієвим механізмом підвищення ефективності діяльності сільськогосподарських господарюючих суб’єктів, а співпраця між представниками різних форм кооперації, зокрема, кредитних спілок та сільськогосподарських кооперативів, може стати суттєвим чинником на шляху відродження українського села.

Учасники тренінгу мали можливість ознайомитись з міжнародною практикою створення та організації роботи кооперативів, представленою старшим експертом PUM (Нідерланди) Брандом ван ден Бергом, отримати інформацію про досягнуті результати у реалізації місцевих програм підтримки агровиробників від представника Департаменту агропромислового розвитку ЛОДА, а також зустрітися з головою одного з найвідоміших кооперативів «ГорбоГори» Антоном Мільчевичем та отримати незабутні враження під час відвідання фермерських господарств «Західний Равлик» і «Малинівка».

Крім того, родзинкою всього заходу стало підписання Меморандуму про співпрацю між ЦКС «Анісія» та СОК «ГорбоГори». Саме ініціативність, активна позиція та співробітництво сьогодні є тою рушійною силою, що веде до розвитку, прогресу і процвітання українського суспільства в цілому та руху кредитних спілок зокрема. Дякуємо.

     
 

17 травня 2019 року у приміщенні готелю «Либідь» Проект КЕП провів тренінг для представників шести кредитних спілок, які працюють з Моделлю розвитку кредитної спілки MCUB. Ознайомитися із принципами даної Моделі можна за посиланням. Під час заходу експерт WOCCU Оскар Гузман представив аналіз ринку кредитних спілок України у міжнародному контексті та презентував ряд практичних прикладів, реалізація яких може сприяти розбудові вітчизняного ринку. У заході також взяли участь працівники інших зацікавлених кредитних спілок та представники НАКСУ, ВАКС.

 
     
     
 

Тренінгова сесія для учасників Робочої групи КЕП

За сприяння Проекту КЕП 17 травня представники партнерських КС взяли участь у тренінговій сесії, під час якої були розглянуті декілька корисних для роботи кредитних спілок тем. Олег Дяченко, спеціаліст з комп’ютерної безпеки, надав рекомендації з питань захисту інформації в комп’ютерних системах, зокрема, в ПК та ноутбуках, в т.ч. з використанням як локальних, так і відкритих мереж. Оксана Бізенкова, експерт із фандрейзенгу, представила інформацію щодо донорського фінансування, зокрема, класифікації донорів та різновидів грантових програм, можливих шляхів для пошуку грантодавців і найбільш розповсюджених причин їхньої відмови, а також можливостей кредитних спілок в отриманні донорського фінансування та участі у співфінансуванні позичальників КС. Розглянуті теми викликали зацікавленість і жваву дискусію серед учасників заходу.

     
     
 

Щорічні збори Робочої групи КЕП

16 травня в Києві відбулись щорічні збори кредитних спілок – учасників Робочої групи КЕП. Захід відкрила директор Проекту «Кредитування сільськогосподарських виробників (КЕП) в Україні» Ева Сєржиньска, яка звернулась до присутніх з привітальним словом і подякувала партнерським кредитним спілкам за активну співпрацю у напрямку розширення агрокредитування та підвищення якості фінансових послуг для агровиробників. Фахівці Проекту провели огляд діяльності КЕП за минулий звітний період відповідно до цілей Проекту в цілому та підсумували результати діяльності Робочої групи КЕП, зокрема. Крім того були визначені пріоритетні напрямки роботи Робочої групи на наступний звітний період, в т.ч. планування тренінгових заходів для партнерських КС і запровадження нових спеціалізованих інструментів. У заході взяли участь представники 22-х партнерських кредитних спілок, а також профільних асоціацій, зокрема, президент ВАКС Ольга Мороз, президент НАКСУ Петро Козинець і віце-президент НАКСУ Людмила Кравченко.

     
 

Тренінгова сесія для учасників Робочої групи КЕП

22 березня Проект КЕП провів тренінгову сесію для партнерських кредитних спілок, на якій, зокрема, спеціаліст із фінансового та інституційного розвитку КЕП Олег Осаулюк представив Методику бізнес-планування відповідно до моделі розвитку КС від Всесвітньої Ради кредитних спілок (WOCCU). Зазначена модель дає можливість аналізувати фінансовий стан та фінансові результати кредитної спілки з використанням системи фінансових коефіцієнтів PEARLS, що дозволяє контролювати ефективність функціонування КС, а також проводити бізнес-планування її діяльності, прогнозуючи різні сценарії для розвитку кредитної спілки з метою досягнення визначених цілей. Крім того, під час заходу відбулось детальне ознайомлення кредитних спілок з новими маркетинговими інструментами, впровадженню яких сприяє Проект КЕП. Зокрема, Вадим Терентьєв, головний ветеринар Асоціації кролівників України, провів ґрунтовний аналіз фахового видання – практичного посібника зі створення сімейних кролеферм, а Оксана Ільченко, представник КС «Кредит-Союз», надала практичні поради щодо організації співпраці з мобільним оператором «Київстар» та використання мобільного додатку для агровиробників «m-Agri».

     
 

Дискусійна панель «Фінансування агровиробників: послуги, інструменти, можливості»

За сприяння Проекту КЕП 21 березня партнерські кредитні спілки взяли участь у Х-й Міжнародній агропромисловій виставці та форумі з підтримки фермерства AGROPORT West Lviv-2019, що є одним із найбільших заходів аграрної галузі в Східній Європі. У рамках цього Форуму Проект КЕП провів дискусійну панель на тему «Фінансування агровиробників: послуги, інструменти, можливості», яка стала слушною нагодою для демонстрації ефективності залучення кредитних спілок до співпраці як органами місцевої влади, так і представниками агробізнесу. Зокрема, була представлена програма підтримки агровиробників Львівської ОДА, яка є винятковою для України, адже передбачає долучення в якості кредиторів також і кредитних спілок. Своїм досвідом поділилися й самі аграрії, адже вони є однією з найбільш зацікавлених сторін такого співробітництва. Крім того під час заходу обговорювались різні інструменти, що відкривають додаткові можливості для агровиробників та їхніх кредиторів - кредитних спілок. Так, до організації дискусійної панелі долучився проект «Аграрні розписки в Україні», фахівці якого представили інформацію щодо фінансових аграрних розписок (ФАР). Також відбулась презентація нових технологій фінансування мікро виробників від проекту «Українська ключова ініціатива» спільно з пілотною кредитною спілкою ЦКС «Анісія», і нового мобільного додатку «m-Agri» від «Київстар» та їхнього першого меморандуму про співпрацю з кредитівкою – КС «Кредит-Союз». А генеральний менеджер AGROPORT Дмитро Титаренко презентував унікальний для вітчизняного ринку довідник «Кролівництво – бізнес вихідного дня», виданий за сприяння Проекту КЕП та покликаний зменшити ризики запуску даного виду агробізнесу, в тому числі для членів КС. Також активну участь у дискусії взяли президент ВАКС Ольга Мороз та віце-президент НАКСУ Людмила Кравченко, які представили бачення профільних асоціацій щодо перспектив розвитку українського сектору КС. Наразі організація подібних заходів виконує важливу роль у побудові конструктивного діалогу між різними зацікавленими сторонами, що, у свою чергу, є запорукою успіху на шляху розбудови та зміцнення агроринку та ринку кредитної кооперації в Україні.

 

Практичний тренінг «Фінансування ланцюжка доданої вартості та розробка продукту»

Проект КЕП продовжує плідну співпрацю з міжнародними експертами. Так 19-20 березня у м. Львів відбувся воркшоп для кредитних спілок - учасників Робочої групи КЕП. Експерт PUM (Нідерланди) Brand van den Berg провів практичний тренінг з метою систематизації знань, набутих кредитними спілками під час попередніх навчальних заходів, на яких розглядалися різні аспекти специфіки агрокредитування. На підставі даних, отриманих партнерськими КС під час проведення маркетингового дослідження ринку у регіонах їх діяльності, учасники тренінгу оцінювали потенціал роботи кредитних спілок з різними сегментами ринку, аналізували наявні та потенційні ланцюжки доданої вартості, визначали можливі потреби представників агробізнесу у фінансуванні, спільно розробляли спеціалізовані кредитні продукти. Як зазначили учасники тренінгу – жваві дискусії, обговорення та обмін досвідом під час таких навчальних заходів завжди сприяють появі нових цікавих ідей і позитивно впливають на активізацію діяльності кожної кредитної спілки. Дякуємо.


Серія тренінгів за темою «Управління кредитними ризиками»

В період з 10 по 14 грудня відбулася серія тренінгів, організованих Проектом КЕП у співпраці з експертом PUM (Нідерланди) Rits Dijkstra для партнерських кредитних спілок. Під час зазначених навчальних заходів проводився огляд операційного циклу кредитування в контексті управління кредитними ризиками, в т.ч. ризиками, пов’язаними з агрокредитуванням. Учасники обговорювали методи оцінки кредитоспроможності позичальників, проведення аналізу грошових потоків (cash flow) та етапів циклу конвертації активів, а також оцінювали ефективність застосування скорингу та рейтингування кредитного ризику в кредитних спілках. Крім того, учасники отримали нагоду обмінятися практичним досвідом щодо застосування різних методів аналізу ризикованості кредитного портфеля.

 

Тренінг «Сучасна комунікаційна політика кредитних спілок» - Харків

Друга сесія тренінгу «Сучасна комунікаційна політика кредитних спілок» для учасників Робочої групи КЕП відбулась у Харкові 1-2 листопада. За сприяння Проекту КЕП до участі в тренінгу також долучилися асоційовані кредитні спілки Донецької та Луганської області. Експерти PUM (Нідерланди) Paul Wolff та Mieke Nuijen надали рекомендації щодо розробки та втілення кредитними спілками власної комунікаційної політики з урахуванням тенденцій сьогодення. Особливу увагу було приділено оцінці наявних веб-сайтів кредитних спілок, а також аналізу переваг та недоліків у використанні кредитними спілками соціальних мереж у маркетингових цілях. Учасники тренінгу високо оцінили актуальність розглянутих питань, окремо відзначив інтерактивний формат проведення тренінгу та свою зацікавленість у подальшому поглибленні отриманих знань.

 

Тренінг «Сучасна комунікаційна політика кредитних спілок» - Харків

За сприяння Проекту КЕП 29-30 жовтня у Львові відбулася перша сесія тренінгу «Сучасна комунікаційна політика кредитних спілок». Paul Wolff та Mieke Nuijen, експерти PUM (Нідерланди), ознайомили учасників Робочої групи КЕП з базовими концептами комунікації, умовами організації внутрішньої та зовнішньої комунікації, розглянули можливості кредитних спілок у використанні соціальних медіа, проаналізували сучасні тенденції у користуванні соцмережами в Україні та світі. Вже традиційно тренінг проводився в інтерактивному форматі, що дозволило всім учасникам брати активну участь в дискусіях та обговореннях, ділитися досвідом, розробляти власні стратегії для удосконалення комунікаційної політики кредитних спілок.

     
 

Тренінгова сесія «Фінансування ланцюжка доданої вартості в агрокредитуванні»

За сприяння Проекту КЕП у період з 24 по 27 липня у Херсоні проведена серія тренінгів на тему «Фінансування ланцюжка доданої вартості в агрокредитуванні». Ця тема була представлена експертами PUM (Нідерланди) Paul Wollf та Brand van der Berg для кредитних спілок – учасників Робочої групи КЕП з метою ознайомлення партнерських КС із можливостями розширення агрокредитування шляхом запровадження фінансових послуг для фінансування ланцюжка доданої вартості, а також перевагами такого підходу для покращення загальної ефективності діяльності як КС, так і тих, хто потребує агрофінансування. Загалом участь у тренінгових заходах взяли 35 учасників - представники 13 партнерських КС (в т.ч. працівники філій КС «Кредит-Союз» за власною ініціативою спілки) та представники профільних асоціацій.

Також, у рамках тренінгової сесії, учасники відвідали кредитну спілку «Єдність» та ознайомилися із можливостями фінансування ланцюжка доданої вартості на практиці.

 
 


Дискусійна панель «Нові можливості: фінансування малого та середнього агровиробництва в сучасних ринкових умовах»

26 липня 2018 року в рамках Форуму «Agroport South Kherson 2018» за сприяння Проекту КЕП відбулася дискусійна панель на тему «Нові можливості: фінансування малого та середнього агровиробництва в сучасних ринкових умовах».

На заході вітчизняні та міжнародні експерти, представники органів влади різних областей України, громадських організацій, фінансових установ та проектів міжнародної технічної допомоги обговорили виклики та труднощі, з якими стикаються малі та середні сільськогосподарські виробники  (МСВ), зокрема,  щодо недостатньої забезпеченості  МСВ доступними фінансовими ресурсами для ведення і розвитку бізнесу.

Одним з економічно доцільних напрямків фінансової підтримки держави є застосування механізму здешевлення відсоткових ставок за користування кредитами. Проте державні програми мають свої обмеження як для аграріїв, так і для участі фінансових установ, зокрема, щодо залучення до цих механізмів кредитних спілок.  Такі обмеження можливо успішно подолати шляхом впровадження регіональних програм підтримки та розвитку агропромислового виробництва на рівні обласних бюджетів. Під час дискусії були презентовані програми підтримки МСВ у Херсонській та Львівській областях, які представили заступник директора Департаменту АПР Херсонської ОДА Маргарита Степанова та в.о. директора Департаменту АПР Львівської ОДА Людмила Гончаренко.

Неабияку зацікавленість у присутніх викликав позитивний досвід Львівщини щодо залучення кредитних спілок до регіональної програми здешевлення кредитів для МСВ, який виразно демонструє ефективність такої співпраці та покладає сподівання щодо запровадження аналогічної практики в інших регіонах України.

 
 

 


Партнерські КС взяли участь в «Agroport South Kherson 2018»

26-28 липня в Херсоні відбулась VIIІ Міжнародна агропромислова виставка та форум з підтримки фермерства AGROPORT SOUTH KHERSON 2018.

За сприяння Проекту КЕП участь у заході взяли представники кредитних спілок – учасників Робочої групи КЕП. Це дозволило КС відвідати різноманітні тематичні дискусії, круглі столи та тренінги, ознайомитись з виставкою сільськогосподарської техніки та продукцією місцевих аграріїв.

Заходи форуму дали змогу партнерським КС дізнатись про пріоритети розвитку сільського господарства, інновації в галузі фінансування агробізнесу та можливості співпраці у сільськогосподарських цільових ланцюжках. Як результат, учасники отримали інформацію від більш ніж 200 компаній-учасників з агробізнесу та / або сільськогосподарських секторів, розширюючи спектр потенційних можливостей фінансування через кредитні спілки. Участь КС у подібних заходах поряд з іншими гравцями ринку має надзвичайно важливе значення для позиціонування себе як серйозних (часом єдиних) постачальників необхідного фінансування сільськогосподарських МСВ та окремих ланцюжків доданої вартості. За відсутності інших гравців, КС можуть ефективно реалізувати свій невикористаний потенціал для того, щоб стати фінансовою ланкою між виробниками, переробниками та дистрибюторами критичного для України сектора економіки.

     
 

 


Тренінг «Ефективні комунікації та маркетингові стратегії на ринку КС»

З 18 по 22 червня на запрошення Проекту КЕП Україну відвідав Ґреґ Дітріх (Greg Dietrich), спеціаліст з маркетингу та розвитку громад КС «Франкенмут», штат Мічиган. В рамках цієї місії було проведено серію тренінгів «Ефективні комунікації та маркетингові стратегії на ринку кредитних спілок», під час яких пан Дітріх надав поради кредитним спілкам і профільним асоціаціям щодо ефективного стратегування їх діяльності. Особлива увага була приділена необхідності кількісного вимірювання досягнутих результатів, важливості побудови позитивної комунікації з органами влади завдяки своєчасному та доречному представленню інформації, а також розробки маркетингових стратегій на підставі результатів проведених досліджень та аналізу потреб ринку, в т.ч. за рахунок ефективного використання соціальних мереж.

Окрім цього, 21 та 22 червня пан Дітріх мав нагоду провести індивідуальні візити до ВАКС і НАКСУ відповідно. Під час цих зустрічей обговорювались, зокрема, наявні стратегічні плани кожної асоціації та надані рекомендації щодо їх вдосконалення.

 


Тренінг «Інструменти планування та управління кредитної спілки»

20-21 червня у Києві Проект КЕП провів черговий тренінг по темі «Інструменти планування та управління кредитної спілки». Цей захід був організований спільно з представниками профільних асоціацій для кредитних спілок - учасників Робочої групи КЕП 3-го етапу відбору. Чи можливе планування в умовах нестабільності зовнішнього середовища? Які зовнішні та внутрішні чинники потребують більш ретельного аналізу для визначення стратегії розвитку кредитної спілки? Як покращити рівень управління персоналом? Якими є критерії якісного кредитного продукту та який алгоритм розробки нових кредитних продуктів для агровиробників? Ці та інші питання були розглянуті учасниками тренінгу й опрацьовані під час виконання практичних завдань.

 


Візит президента NYU Federal Credit Union

З 4 до 8 червня пані Міра Несс, експерт Проекту КЕП, президент Федеральної кредитної спілки Університету Нью-Йорка (NYU Federal Credit Union), провела ряд зустрічей і презентувала зразки кредитних продуктів з метою розширення кредитування, а також надала інформацію щодо питань маркетингу з урахуванням ґендерної специфіки та методик фінансової просвіти.

Пані Несс зустрілась із керівництвом обох профільний асоціацій (НАKСУ та ВАКС), провела телефонне обговорення актуальної тематики з головою правління кредитної спілки «Косівська», а також відвідала декілька кредитних спілок: КС "Корюківська", КС "СуперКредит", КС "Профспілкова скарбниця". Під час зустрічей експертом були надані практичні поради щодо маркетингу та просування нових кредитних продуктів, а також щодо пожвавлення діяльності з підвищення фінансової грамотності, особливо серед жінок-агровиробників.

 
 
 


Діагностика нових учасників Робочої групи КЕП

Протягом травня місяця спільними командами у складі спеціалістів Проекту КЕП та представників профільних асоціацій проведена виїзна діагностика кредитних спілок, що стали партнерами Проекту КЕП за результатами третього етапу відбору учасників Робочої групи. Мета діагностики включала оцінку спроможності кожної кредитної спілки, ступінь її мотивації та наявність потенціалу як отримувача технічної допомоги у галузі розширення агрокредитування. Найближчим часом нові партнерські кредитні спілки будуть залучені до діючої програми тренінгів для учасників Робочої групи, а також братимуть участь в комунікаційних заходах Проекту.

 


19-20 квітня спеціалісти КЕП та представники 4-х партнерських кредитних спілок Львівщини відвідали VII Міжнародну агропромислову виставку та форум з підтримки фермерства AGROPORT WEST LVIV 2018. АГРОПОРТ є одним з найбільших заходів аграрної галузі у Східній Європі, а також єдиною в Україні галузевою подією, що починаючи з 2014 року включена до всесвітнього календаря FAO. Цього року у заході взяли участь аграрії Львівської, Волинської, Рівненської, Вінницької, Тернопільської, Хмельницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької, Херсонської та Миколаївської областей. Крім того захід відвідали високі посадовці країни, зокрема, Президент України Петро Порошенко та заступник міністра аграрної політики та продовольства України Ольга Трофімцева, а також міжнародні експерти з Німеччини, Латвії, Франції та Канади. Учасники мали можливість ознайомитись з с/г продукцією, агротехнікою та новітніми технологіями, отримати інформацію щодо обласних програм підтримки агровиробників Львівської області, в т.ч. із залученням кредитних спілок, взяти участь у комунікаційних заходах та дискусійних панелях, зокрема, у заході ORGANIC TRADE EVENING, де були розглянуті тенденції та тренди серед національних й іноземних споживачів органічної продукції, торгові кейси від українських виробників: їх історії успіху та помилки при перших продажах. Наступний АГРОПОРТ вперше відбудеться у Херсоні 26-28 липня 2018 року.


Щорічні збори учасників Робочої групи КЕП

18 квітня, вдруге за діяльності Проекту, відбулися щорічні збори учасників Робочої групи КЕП. Кредитні спілки, які у цьому році набули статусу учасника Робочої групи під час 3-го етапу відбору, презентували свої кредитівки. Також під час заходу були всебічно розглянуті досягнення Проекту КЕП за минулий рік та результати щорічного моніторингу діяльності всіх учасників Робочої групи. Активну дискусію викликало обговорення питання щодо поточного стану внесення змін до норм законодавства, що регулюють діяльність кредитних спілок. Крім того відбулось визначення пріоритетів для подальшої співпраці партнерських КС з міжнародними експертами та планування роботи Робочої групи на наступний звітний період, за сприяння й підтримки Проекту КЕП.


Тренінг «Екологічні аспекти ведення сільськогосподарської діяльності та оцінка її впливу на довкілля»

За сприяння Проекту КЕП 17 квітня відбувся тренінг «Екологічні аспекти ведення сільськогосподарської діяльності та оцінка її впливу на довкілля» для партнерських кредитних спілок. Під час тренінгу КС ознайомились із важливістю та необхідністю посиленої уваги до дотримання вимог законодавства України у сфері охорони навколишнього природного середовища та сільськогосподарської діяльності сільгоспвиробниками, а також із світовим рівнем стандартів, які мають застосовувати фінансові інституції щодо оцінки впливу с/г діяльності на навколишнє природне середовище, зокрема, під час кредитування кредитними спілками агровиробників. Кредитні спілки також отримали рекомендовані зразки документів для запровадження і виконання такої оцінки та план відповідних заходів щодо контролю впливу на навколишнє середовище.


Тренінг «Кредитна оцінка та управління кредитними ризиками»

В період з 19 по 23 березня в м. Києві відбулися два дводенних тренінги, організовані Проектом КЕП спільно з експертом PUM (Нідерланди) Rits Dijkstra для партнерських кредитних спілок. Загалом участь в тренінгах взяли 26 представників кредитних спілок – учасників Робочої групи КЕП. Під час зазначених навчальних заходів розглядалися питання управління кредитними ризиками, в т.ч. ризиками, пов’язаними з агрокредитуванням. Учасники обговорювали методи оцінки кредитоспроможності позичальників, проведення аналізу грошових потоків (cash flow) та етапів циклу конвертації активів, а також розглядали можливості застосування скорингу та рейтингування кредитного ризику в кредитних спілках. Крім того, відбувся цікавий обмін практичним досвідом, корисний для всіх учасників тренінгу.

 

 


Тренінг «Інструменти планування та управління кредитної спілки»

6-7 лютого у місті Києві відбувся тренінг «Інструменти планування та управління кредитної спілки». Цей захід був організований та проведений Проектом КЕП спільно з представниками профільних асоціацій за матеріалами експертів PUM (Нідерланди). Участь у тренінгу взяли представники кредитних спілок – учасників Робочої групи КЕП 2-го етапу відбору. Під час заходу були розглянуті три важливих напрямки діяльності кредитних спілок: стратегічне планування, HP-менеджмент та розробка кредитних продуктів. Головна увага була приділена висвітленню значення і переваг стратегічного планування в КС, особливо в умовах реформування законодавства, а також ознайомленню із загальними принципами розробки нових продуктів для агровиробників та методами управління кредитним портфелем. Учасники тренінгу отримали можливість активно попрацювати в малих групах, розробляючи нові напрямки розвитку та сфокусовані заходи для їх реалізацій, обмінятися досвідом. Представники КС високо оцінили користь отриманих знань та наголосили про необхідність їх впровадження для подальшого розвитку кредитної спілки.

 


Тренінг «Маркетинг та маркетингові дослідження», м. Харків.

18-19 грудня у Харкові відбувся завершальний тренінг «Маркетинг та маркетингові дослідження», організований та проведений Проектом "Кредитування сільськогосподарських виробників" (КЕП) спільно з Paul Volff, експертом PUM "Netherlands Senior Experts" (Нідерланди). Загалом у всіх тренінгах взяли участь 53 працівника із 17-ти кредитних спілок – учасників Робочої групи КЕП. Інтерактивний формат тренінгів дозволив всім учасникам максимально долучатися до виконання практичних завдань, обмінюватись досвідом, будувати власні стратегії та висувати креативні ідеї щодо пошуку нових маркетингових рішень. Також під час проведення тренінгів учасники мали можливість ознайомитись з проектом «Аграрні розписки в Україні», який був презентований представником цього проекту Ростиславом Косом. Про практичні аспекти використання аграрних розписок в діяльності кредитних спілок ділився Дмитро Казарінов, представник КС «Кредит-Союз» (м. Черкаси), - спілки, що вже має перший досвід застосування аграрних розписок. Учасники всіх регіональних тренінгів надали позитивні відгуки щодо актуальності розглянутих питань, корисності отриманої інформації та висловили готовність і надалі брати активну участь у навчальних заходах Проекту КЕП.

     

 


Тренінг «Маркетинг та маркетингові дослідження», м. Київ.

14-15 грудня у Києві відбувся другий регіональний тренінг "Маркетинг та маркетингові дослідження", організований Проектом "Кредитування сільськогосподарських виробників" (КЕП). Paul Volff, експерт PUM "Netherlands Senior Experts" (Нідерланди), ознайомив представників кредитних спілок – учасників Робочої групи КЕП із загальними принципами маркетингу, правилами проведення маркетингових досліджень, надав рекомендації щодо визначення кредитною спілкою необхідних стратегії та тактики, у тому числі з метою збільшення об’ємів агрокредитування, а також поради щодо моніторингу/оцінки означеної маркетингової тактики. Під час тренінгу учасники брали активну участь у виконанні практичних вправ та спільних обговореннях, ділилися власним досвідом та визначали наступні кроки для вдосконалення діяльності своїх кредитних спілок.

     

 


Тренінг «Маркетинг та маркетингові дослідження», м. Львів.

Проект «Кредитування сільськогосподарських виробників» (КЕП) у співпраці з міжнародною організацією експертів PUM (Нідерланди) розпочав серію регіональних тренінгів для кредитних спілок – учасників Робочої групи КЕП. Основна тема зазначених навчальних заходів – маркетинг та маркетингові дослідження як важливий інструмент для розширення агрокредитування кредитними спілками та специфікації їх кредитних продуктів. Перший тренінг за участі старшого експерта PUM Пола Вольфа відбувся 11-12 грудня у м. Львів.

У тренінгу взяли участь 27 представників з дев’яти партнерських кредитних спілок, що високо оцінили як інтерактивний формат проведення тренінгу, так і актуальність розглянутих питань, зокрема, удосконалення маркетингової діяльності кредитних спілок в сучасних умовах.

Наступні тренінги відбудуться найближчим часом також у Києві та Харкові.

     

Місія експерта Всесвітньої Ради кредитних спілок (WOCCU)

На запрошення Проекту КЕП з 06 по 17 листопада 2017 року зі спеціальною місією в Україні перебував експерт Всесвітньої Ради кредитних спілок (WOCCU) пан Адріан Родрігес – один із провідних спеціалістів із вдосконалення управління кредитними спілками, розбудови їх потенціалу та підвищення ефективності їх діяльності. В рамках місії спільно з фахівцями Проекту та представниками асоціацій була проведена адаптація моніторингової системи PEARLS до аналізу звітності та визначення ефективності діяльності українських кредитних спілок, а також вдосконалені відповідні процедури діагностики кредитних спілок – учасників Робочої групи КЕП. В трьох партнерських кредитних спілках відбулось тестування зазначеного інструментарію для його подальшого застосування серед інших учасників Робочої групи КЕП. Також для партнерських кредитних спілок відбувся вебінар, на якому були представлені результати дослідження, проведеного проектом у співпраці з асоціаціями, щодо поточної ситуації із залученням внесків (вкладів) на депозитні рахунки у кредитних спілках, а також надані рекомендації щодо вдосконалення роботи із залучення заощаджень членів кредитних спілок на основі найкращих міжнародних практик та власного досвіду консультанта.

 
     

 


  1. Індивідуальні тренінгові сесії від експертів PUM зі стратегічного планування

В період з 19 по 27 жовтня 2017 року спільними групами Проекту КЕП у складі старших експертів PUM (Нідерланди), спеціалістів КЕП та представників асоціацій кредитних спілок були проведені індивідуальні тренінгові сесії для кредитних спілок – учасників Робочої групи КЕП. Дана виїзна місія була організована Проектом КЕП з метою підвищення ефективності застосування кредитними спілками таких інструментів управління як стратегічне планування та кадровий менеджмент.

Кожна з кредитних спілок – партнерів Проекту отримала практичні рекомендації щодо вдосконалення своїх стратегічних планів з урахуванням різних варіантів побудови власної стратегії розвитку; вивчення операційного середовища та умов для формування цілей; порівняльного аналізу сильних і слабких сторін діяльності КС та її конкурентоспроможності (SWOT-аналіз); оцінки існуючих і перспективних напрямків діяльності, а також отримала корисні поради щодо удосконалення кадрової політики та стратегії спілки. Всі матеріали та ситуації розглядалися з урахуванням особливостей кожної конкретної спілки.

Крім того кредитним спілкам було презентовано розроблений спеціалістами КЕП спільно з асоціаціями «Паспорт кредитного продукту для агровиробників» та проведено тренування з можливостей застосування даного документу з метою розробки нових кредитних продуктів для сільгоспвиробників, а також проведення систематизації наявних кредитних продуктів.

Загалом тренінгові сесії відбулися в 7-ми кредитних спілках, участь в яких взяли 36 осіб – співробітників кредитівок.

 

   

 


18 жовтня 2017 року представники кредитних спілок – учасників Робочої групи КЕП взяли участь в Міжнародній конференції «Економічна і соціальна роль кредитних спілок у стабільному розвитку України», що була організована Проектом КЕП з нагоди Міжнародного дня кредитних спілок. Участь у заході також взяли представники органів державної влади України, регулятора, асоціацій кредитних спілок, проектів міжнародної технічної допомоги та ін. Під час конференції відбулися дві панельні дискусії щодо важливого значення кредитних спілок для економічного розвитку країни в цілому та агросектору, зокрема. Кредитні спілки сьогодні є практично єдиним джерелом фінансування для малих господарств, а також відіграють значну економічну і соціальну роль у відновленні сільських громад та підтримки сільгоспвиробництва, яке є одним із пріоритетів державної політики у сфері розвитку економіки України. Після конференції учасники Робочої групи взяли участь в обговоренні з головою правління Всесвітньої ради кредитних спілок Брайаном МакКрорі сучасних викликів, що стоять перед кредитними спілками та шляхів їх подолання, а також мали можливість ознайомитись з новими пропозиціями від розробників онлайн-програми AgriAnalytica.


Тренінг «Інструменти планування та управління кредитної спілки» за участі експертів PUM

В рамках співпраці з міжнародною волонтерською організацією PUM (Нідерланди) 10 серпня 2017 року у м. Стрий Проект КЕП провів тренінг «Інструменти планування та управління кредитної спілки». Участь у тренінгу взяли 18 представників з усіх 11-ти КС – учасників Робочої групи КЕП. Старші експерти PUM Rits Dijkstra та Brand van den Berg презентували матеріали та надали практичні рекомендації щодо таких важливих питань в діяльності кредитних спілок, як стратегічне планування, HP-менеджмент та розробка кредитних продуктів. В очікуванні кардинальних змін на ринку кредитної кооперації, в т.ч. законодавчих та регуляторних, кредитні спілки мають бути готовими до чіткого розуміння стратегії свого розвитку відповідно до різних можливих сценаріїв, що можуть бути реалізовані відповідно до тих чи інших змін. Крім того, постають нові вимоги до кваліфікації персоналу, потребує удосконалення система управління кадрами, зростає необхідність в запровадженні нових кредитних продуктів, зокрема, для швидко зростаючих потреб агроринку. Всі ці питання узагальнено були розглянуті під час тренінгу, проте вже у жовтні планується проведення індивідуальних виїзних сесій до кредитних спілок – учасників Робочої групи КЕП з метою врахування специфіки їх діяльності та надання персональних рекомендацій.

 


Візит представників WOCCU та GWLN. Форум «Перспективи розвитку сектору кредитних спілок в Україні».

На запрошення Проекту КЕП 27 липня – 2 серпня цього року група спеціалістів у складі: керівництва Всесвітньої Ради кредитних спілок (WOCCU), яка об’єднує понад 61 тис. спілок, що обслуговують понад 225 млн. членів у 109 країнах світу, представників Глобальної мережі лідерства жінок (GWLN), кредитівок та асоціацій США, а також всесвітньовідомих фінансових консультантів та експертів із агрокредитування та інших напрямків діяльності кредитних спілок, відвідали Україну. В рамках цього візиту 28 липня відбулися зустрічі з двома асоціаціями кредитних спілок України - ВАКС та НАКСУ, де обговорювалися питання структури асоціацій, існуючих пропозицій послуг, що надаються кредитним спілкам-членам асоціацій, питання розширення членства асоціацій та викликів, з якими асоціації стикаються в своїй повсякденній діяльності. Одним з найбільш актуальних викликів для асоціацій є відстоювання прав та захист інтересів кредитних спілок. Хоча кредитні спілки відіграють провідну соціальну роль в своїх громадах, більшість з них є занадто малими, щоб бути впливовими гравцями на регіональному та національному рівнях. Саме тому підтримка і лобіювання з боку обох асоціацій є настільки важливими для покращення регуляторних та законодавчих умов.

 

Також в цей день відбувся Відкритий Форум, присвячений розбудові спроможності сектора кредитних спілок в Україні. Формат Форуму надав можливість залучити міжнародних спеціалістів та їхніх українських колег до обговорення стратегічних напрямів діяльності Проекту КЕП, започаткувати діалог та взаємодію між ними, спільними зусиллями напрацювати нові ідеї та підходи до наявних проблем у секторі кредитної кооперації. Тематика Форуму охоплювала п’ять тем, які є найактуальнішими як для ринку, так і для Проекту КЕП, а саме: створення сприятливого законодавчого та регуляторного середовища, розширення спектру ефективних послуг асоціацій для кредитних спілок, розширення сільськогосподарського та бізнес кредитування, поліпшення ліквідності кредитних спілок, кооперативні цінності. Форум було проведено у формі відкритої дискусії, що стало ефективною площадкою для обміну досвідом, надбання нових ідей та поглиблення знань, необхідних для посилення сектору кредитної кооперації в Україні. Загалом у Форумі взяли участь 45 осіб, включаючи іноземних фахівців, представників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; а також безпосередньо представників ринку - кредитних спілок та їхній професійних об’єднань.

 


Презентація системи PEARLS регулятору сектору кредитних спілок в Україні

24 липня представники Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, взяли участь у семінарі щодо фінансових норм та регулювань сектору КС, що проводив експерт Всесвітньої ради кредитних спілок (WOCCU) Адріан Родрігез. Методологія PEARLS була представлена та описана як ефективний і широко використовуваний інструмент для моніторингу та бізнес-планування для кредитних спілок. Підхід PEARLS був розроблений WOCCU з метою допомогти кредитним спілкам планувати свою діяльність та зростання, оцінювати ефективність і досягнення, а також допомогти регулятору розуміти ринок кредитних спілок з точки зору ризиків. PEARLS складається з набору вимог для адміністрування кредитних спілок та коефіцієнтів, які добре протестовані й широко використовуються кредитними спілками в усьому світі. Крім того система включає спеціалізований модуль для бізнес-планування та прогнозування, з використанням методології, рекомендованої WOCCU. Підходи PEARLS також можуть бути застосовані і для покращення ефективності регулювання сектору кредитних спілок в Україні.

 


Візит експерта з регуляторних питань Ліги кредитних спілок штату Мічиган (США)

Сполучені Штати Америки мають потужну фінансову систему, в якій і банки, і кредитні спілки відіграють важливу роль у збалансуванні середовища. Завдяки специфіці політичної системи США, всі кредитні спілки регулюються як на федеральному рівні, та і на рівні штатів. Диференційована система регулювання організована таким чином, щоб одночасно забезпечити як безпеку споживачів, так і ефективне функціонування системи кредитних спілок. Проект КЕП запросив пані Меліссу Осборн, спеціаліста з регуляторних і законодавчих питань Ліги кредитних спілок штату Мічиган (США), аби вона ознайомила з практиками штату Мічиган у сфері регулювання кредитних спілок, а також у налаштуванні співробітництва між регулятором і сектором кредитних спілок. Презентацію, проведену 10 липня 2017 року для Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, а також для представників асоціацій кредитних спілок і команди Проекту КЕП, було сфокусовано навколо основних регулювань кредитних спілок і відповідних політик, аналізу регуляторного впливу і шляхів побудови ефективної комунікації між регуляторами і сектором кредитних спілок. Хоча система регулювання у США відрізняється від української, деякі практики можуть бути застосовані з метою зробити сектор кредитних спілок більш безпечним для споживачів, оскільки головною метою будь-якого регулятора кредитних спілок є захист прав споживачів і розбудова потужного й прозорого фінансового сектора. В той же час, важливо, щоб будь-яке регулювання було ефективним і посильним для кредитних спілок, сприяло їх розвитку, через що експерт приділила увагу як позитивному, так і негативному досвіду регулювання в штаті Мічиган, а також відповіла на численні запитання присутніх. Вивчення кращих практик нині є корисним і необхідним для побудови кращого середовища для діяльності кредитних спілок в Україні.

 


Досвід Молдови у сфері регулювання сектору кредитних спілок

Досвід Молдови у сфері регулювання сектору кредитних спілок є дуже цікавим для України, адже країни мають подібні проблеми та виклики на шляху до стійкого та стабільного економічного розвитку. Саме тому Проект КЕП запросив пані Аліну Чеботарьов, директора генерального управління колективних інвестицій та мікрофінансування Національної комісії з фінансового ринку Республіки Молдова, яка 27 червня відвідала Київ і зробила презентацію для членів і співробітників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Презентація включала не тільки інформацію про структуру та історію сектору кредитних спілок в Молдові, але й висвітлювала також «гарячі теми» Угоди про Асоціацію між ЄС та Республікою Молдова, звільнення кредитних спілок від податку на прибуток та членство юридичних осіб. Пані Чеботарьов також зробила короткий огляд пруденційних і непруденційних норм нагляду за діяльністю кредитних спілок і презентувала нові проекти змін до законодавства, що регулює сектор кредитних спілок. Створення кращих можливостей для розвитку кредитних спілок і надання послуг їх членам є головним завданням нового проекту закону, зареєстрованого в Верховній Раді України, і кращий досвід Молдови може бути свідченням, наскільки ефективними можуть бути нові правила для сектору кредитних спілок.

 


Зустріч учасників Робочої групи Проекту «Кредитування сільгоспвиробників (КЕП) в Україні» в м. Стрий, Львівської області

На запрошення кредитної спілки «Вигода» 08-09 червня 2017 року відбулася зустріч учасників Робочої групи Проекту «Кредитування сільгоспвиробників (КЕП) в Україні» в м. Стрий, Львівської області. В рамках цієї зустрічі представники кредитних спілок взяли участь в Конференції з питань економічної самоорганізації «Мільйон з гектара», що була організована Стрийською кредитною ініціативою з метою створення майданчика для збільшення ефективності співпраці між представниками різних форм кооперації. Під час Конференції учасники отримали інформацію щодо практики створення та організації роботи сільськогосподарських кооперативів, ознайомились з успішним досвідом реалізації державних і регіональних програм підтримки дрібних агровиробників, одержали інформацію про новітні сфери та галузі аграрного сектору країни, отримали можливість налагодити нові бізнес-зв'язки, а також оцінити перспективи впровадження нових кредитних продуктів та збільшення фінансування галузі. Крім того, 9 червня Проектом КЕП спільно із всеукраїнськими асоціаціями кредитних спілок (ВАКС та НАКСУ) був проведений практичний тренінг, на якому учасники Робочої групи КЕП мали нагоду ознайомитись із онлайн-платформою «AgriAnalytiсa» - проектом італійської компанії Strategia e Sviluppo Consultants Ukraine, яка спеціалізується на розробці корисних програм для українських фермерів. Завдяки підписаному Меморандуму про співпрацю між Проектом та компанією кредитні спілки - учасники Робочої групи КЕП отримали можливість не лише ефективно використовувати цю програму для оцінки ризиків агрокредитування, а й ефективно допомагати фермерам кваліфіковано готувати бізнес-плани їх діяльності, визначати планові виробничі витрати та доходи, прогнозувати помісячний рух грошових коштів, аналізувати планову та фактичну ефективність виробництва, формувати якісний пакет документів для отримання кредитів. На завершення учасники Робочої групи відвідали VIII-й Великий Карпатський Ярмарок «Стрий-Органік-Фест» - справжнє свято виробників органічної продукції. Переглянути інші фото можно у галереї за посиланням

 


Візит в Україну пана Райана Донована, Головного спеціаліста з адвокації Національної асоціації кредитних спілок (CUNA), США

На запрошення Проекту КЕП з 30 травня по 1 червня відбувся візит в Україну пана Райана Донована, Головного спеціаліста з адвокації Національної асоціації кредитних спілок (CUNA), США. В рамках цього візиту 30 травня 2017 року пан Райан Донован спільно з директором Проекту КЕП Евою Сержиньскою та спеціалістами Проекту Віталіною Куцибою та Наталією Ходько відвідали Першу всеукраїнську кредитну спілку для ознайомлення з діяльністю КС, що працює в різних регіонах країни. На зустрічі обговорювалися питання поточної ситуації на ринку кредитних спілок, недосконалість законодавства та складності, що негативно впливають на діяльність кредитівок. Голова правління кредитної спілки Олеся Шніцер висловила впевненість, що активна підтримка Проектом КЕП спільно з міжнародними експертами ринку кредитних спілок в Україні матиме позитивний вплив як на вирішення їх нагальних потреб, так і на загальний імідж українських кредитівок в цілому.

Також в рамках візиту 31 травня 2017 року Проектом КЕП був організований Круглий стіл із питань оподаткування на основі досвіду застосування відповідної політики регуляції для кредитних спілок США. На чолі з Директором Проекту та доповідачем Райаном Донованом, у заході, який відбувся у приміщенні Київської торгово-промислової палати, взяли участь чільні представники Нацкомфінпослуг, НБУ, Міністерства фінансів України, обох всеукраїнських асоціацій кредитних спілок, партнерського Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору», а також експерти з ірландської та польської асоціацій кредитних спілок. Пан Донован надав докладну інформацію про американську систему кредитних спілок, підкреслюючи найостанніші тенденції в їх еволюції, а також наочно продемонстрував, як - і завдяки чому - відновлювались і зростали КС після фінансової кризи. Крім того він зупинився на принципах функціонування системи захисту вкладів, підкреслюючи ринкову роль і позицію американських кредитних спілок на фінансовому ринку країни. У своїй презентації американський експерт розповів про формування і аргументування позиції Конгресу США щодо оподаткування кредитних спілок і визнання їх статусу як некомерційних установ у США, яка не змінилась впродовж всіх років, починаючи з середини 1930-х років! Ця світова практика сприятливої податкової політики була унаочнена аналогічними прикладами з інших юрисдикцій, де кредитні спілки успішно розвиваються й займають помітне місце на фінансових ринках, як-от в Ірландії, Великій Британії, Молдові. Подальша дискусія була зосереджена на діяльності системи кредитної кооперації у США, принципах оподаткування, питаннях щодо статусу некомерційної установи, а також можливості обслуговування юридичних осіб. Не залишились поза межами обговорення й українські юридичні та фінансові ринкові реалії. Круглий стіл із питань оподаткування, безумовно, позитивно вплине на майбутні дискусії у Верховній Раді щодо нового проекту Закону про кредитні спілки та подальшу дискусію з приводу моделі оподаткування кредитних спілок, сприятливої для їх розвитку як важливих некомерційних установ на українському фінансовому ринку.

На завершення свого візиту 1 червня 2017 року Райан Донован провів семінар із адвокації, організований Проектом КЕП. Представникам ринку кредитних спілок було надано докладну інформацію про принципи адвокації, стратегії та методи лобіювання, які успішно застосовуються американськими кредитними спілками, їх асоціаціями задля створення більш сприятливого середовища для роботи та подальшого розвитку кредитних спілок - зокрема, у напрямку вдосконалення обслуговування своїх членів через усунення регулятивних бар'єрів і розширення повноважень і можливостей самих кредитних спілок. Презентація викликала бурхливу дискусію щодо застосування американської практики лобіювання в реаліях української політичної ситуації та наявної практики лобіювання, орієнтованих, здебільшого, на політичних діячів України. Цікаво, що комерційне кредитування і залучення зовнішніх джерел підтримки ліквідності для кредитних спілок стали тими питаннями, які викликали безпосередню зацікавленість присутніх, поряд із обговоренням можливостей застосування інструментів адвокації в українському контексті. Адже саме на ці виклики потрібно знайти ефективні відповіді в контексті політичної та економічної ситуації в країні.

 


Співпраця проектів USAID та НБУ

Співпраця проектів USAID та НБУ 30 травня 2017 року відбулася спільна зустріч проектів USAID «Трансформація фінансового сектору» (FST), «Кредит для сільськогосподарських виробників» (CAP) та представників Національного банку України, предметом якої було ознайомлення із кращими практиками регулювання кредитних спілок. Одним з питань, що обговорювалися, була імплементація вимог Директиви ЄС 2013/36 (Директива про «вимоги до капіталу кредитної установи»). Міжнародний консультант Павел Гржесік розповів про роботу Групи Європарламенту з питань кредитних спілок (European Parliament Credit Union Interest Group), зокрема про дискусії щодо непоширення на кредитні спілки Директиви 2013/36 в частині вимог до капіталу. Крім того, учасники зустрічі обговорили питання саморегулювання кредитних спілок та діяльності центральних (об'єднаних) кредитних спілок.

 


Підписано Меморандум про співпрацю В рамках Проекту USAID "Кредитування сільськогосподарських виробників" (КЕП) в Україні, з метою збільшення кредитування малих і середніх сільськогосподарських виробників кредитними спілками, 17 травня 2017 р. було підписано Меморандум про співпрацю між Всесвітньою Радою кредитних спілок (WOCCU ) та компанією Strategia & Sviluppo Consultants Ukraine (SSCU), відповідно до якого, компанія SSCU надасть кредитним спілкам - учасникам Робочої групи КЕП безкоштовний доступ до новітніх інструментів програми «AgriAnalytica» та сприятиме адаптації даного програмного продукту для потреб кредитних спілок та їх членів. Використання програми «AgriAnalytica» допоможе кредитним спілкам покращити ефективність процедур оцінки позичальників-сільгоспвиробників (бізнес-планування, оцінка ризиків, аналіз прогнозної та фактичної діяльності, тощо), а також сприятиме збільшенню та покращенню якості агропортфеля КС.


Розпочато співпрацю з експертами PUM (Нідерланди)

Орієнтовані на розвиток агробізнесу кредитні спілки розпочали співпрацю із досвідченими експертами PUM із Нідерландів.

 

 

 

 

У період з 19 по 27 квітня спільна команда Проекту КЕП, яка складалась із двох старших експертів PUM (Нідерланди) у галузі агрофінансування й мікрофінансування, а також спеціалістів Проекту, проводила виїзну діагностику кредитних спілок - учасників Робочої групи Проекту КЕП.

Двотижнева подорож команди охопила майже всю країну, зокрема, її східні, західні та південні регіони. Мета поїздки включала оцінку спроможності кожної кредитної спілки, ступінь її мотивації та наявність потенціалу як отримувача технічної допомоги у галузі розширення агрокредитування.

Кредитні спілки продемонстрували різний рівень операційних можливостей та досягнутих фінансових результатів, проте, були виявлені галузі, в яких більшість кредитних спілок потребують технічної допомоги, зокрема: низька фінансова грамотність позичальників/членів КС, неефективна або  взагалі відсутня маркетингова політика для залучення нових членів, недосконале управління ризиками та ліквідністю.

Найближчим часом буде розроблений детальний план-«матриця» тренінгів для груп кредитних спілок, а також план дій на наступний рік виконання Проекту із забезпеченням індивідуального підходу до розбудови спроможності кожної партнерської кредитної спілки.

 


Перша зустріч Робочої групи САР

11 квітня 2017 відбулося перше офіційне засідання Робочої групи КЕП за участі 11 кредитних спілок, яке проходило в Києві в офісі Проекту КЕП.

Учасники групи, візьмуть участь в інтенсивній програмі технічної допомоги, спрямованої на розширення агрокредитування для мікро-, малого і середнього бізнесу в Україні.

Під час цієї першої зустрічі, кредитні спілки-учасники представили свої новітні досягнення та проблемні питання, а також обговорили поточний стан агрокредитування. Фахівці КЕП представили Проект КЕП, його мету і майбутні плани, підкреслюючи велику значимість розбудови потенціалу кредитних спілок, розробки і застосування сучасних методів в агрокредитуванні.

Всі учасники групи підтвердили свою зацікавленість в активній співпраці з командою КЕП та експертами з Нідерландів - лідерами в сільськогосподарському кредитуванні, і надали позитивні відгуки щодо плану дій, запропонованого Проектом КЕП на 2017 рік. Розуміючи значення осучаснення законодавства для сектора кредитної кооперації в цілому, учасники Робочої групи надали цінні зауваження до нового проекту закону, розробленого командою КЕП у співпраці з національними асоціаціями кредитних спілок. Впровадження нових сучасних он-лайн інструментів для оцінки ризиків та ознайомлення із перспективами співпраці з власниками агротехнологій, а також із іншими проектами технічної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) були також дуже цікавими темами для кредитних спілок-учасників.

Підводячи підсумок зустрічі, команда КЕП та кредитні спілки-учасники домовилися про майбутні заходи з діагностики спілок на місці за участі експертів PUM, які плануються на кінець квітня у кожній окремій кредитній спілці з групи, і за результатами яких буде розроблено плани навчальних заходів з нарощування потенціалу спілок.


Офіційне відкриття Проекту CAP

5 квітня 2017 року в Комітеті Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності відбулось офіційне відкриття Проекту USAID «Кредитування сільськогосподарських виробників (КЕП) в Україні».

В заході взяли участь депутати Верховної Ради України, представники Міністерства фінансів, Національного банку та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, представники місії USAID в Україні та Проекту USAID «Трансформація фінансового ринку» (FST), а також Всеукраїнської асоціації кредитних спілок, Національної асоціації кредитних спілок України та інші зацікавлені сторони.

Під час даного заходу  також був представлений законопроект про внесення змін до закону «Про кредитні спілки» з метою вдосконалення нормативно-правової бази для прискореного розвитку кредитних спілок, покращення їх потенціалу, створення умов та ефективних можливостей для поліпшення якості фінансових послуг і продуктів, що пропонуються фермерам та іншим сільськогосподарським виробникам України.

 

 

 

<<< повернутися | обговорити на форумі >>