17/12/01

<<< до головної сторінки


переклад з англійської

КОНЦЕПЦІЯ ПРОЕКТУ
«ПРОГРАМА ЗМІЦНЕННЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ»

(дану концепцію затверджено Урядом Канади 3 жовтня 2001 р.)

Опис проекту:

Уряд України активно продовжує курс соціальних та економічних реформ. В той же час, процес реформування проходить не легко, і головна причина тому - слабкість фінансового сектору. Економічне відродження та поліпшення стандартів життя залежать від вирішення проблем, що включають: недостатність вчасних та прийнятних позичок для споживачів, фермерів та малих підприємств; слабке регулювання та нагляд за фінансовими установами; недовіра до фінансових установ та централізованих структур; високий рівень корупції. Всі ці проблеми розглядаються через розвиток життєздатного та демократичного руху кредитних спілок в Україні, який буде підтримуватися Програмою зміцнення кредитних спілок України.

Метою запропонованого проекту є підтримка переходу до ринкової економіки шляхом здійснення допомоги руху кредитних спілок України у наданні фінансових послуг, які на постійній основі сприятимуть поліпшенню стандартів життя для членів кредитних спілок. Проект призначений збільшити спроможність та життєздатність руху кредитних спілок шляхом розвитку первинних кредитних спілок та Верховної структури через їх інституційне зміцнення. Очікуваними результатами проекту визначено: збільшена потужність Національної асоціації кредитних спілок України (НАКСУ) щодо обслуговування членів та представлення руху кредитних спілок; зростання кількості кредитних спілок (300 спілок є членами НАКСУ в порівнянні з більш ніж 100 спілками на сьогодні, що дозволить забезпечити самодостатність НАКСУ); розвиток можливостей шести регіональних центрів з розвитку кредитних спілок (РЦРКС) щодо забезпечення послуг для поліпшення фінансової життєздатності 60 місцевих кредитних спілок; збільшення захищеності членських внесків та полегшення доступу членів до фінансових послуг, через центральну фінансову структуру та стабілізаційний фонд.

Зв'язок з Програмою Канадського агентства з міжнародного розвитку по Україні (CIDA):

Цей проект підтримуватиме три основних цілі програми CIDA в Україні. Він забезпечить фінансові послуги для малого сільськогосподарського бізнесу, що обслуговується кредитними спілками, сприяючи, таким чином, розбудові ринкової економіки. Первинні кредитні спілки - це демократичні установи, що знаходяться у власності та керуються членами, забезпечуючи, таким чином, виконання громадських завдань, та зміцнення НАКСУ для представлення і лобіювання на користь руху кредитних спілок, що надасть членам кредитних спілок сильніший голос та відчуття, що вони можуть контролювати своє майбутнє. Розвиток саморегулювання руху кредитних спілок може бути демонстрацією для Уряду України важливості належної законодавчої та регулятивної бази, а також прикладом того, як це може бути реалізоване в Україні, таким чином забезпечуючи добре управління. Врешті, зв'язки між українським та канадським рухами кредитних спілок будуть підтримуватися після закінчення цього проекту.

Уроки, які було вивчено:

Хоча Канадська кооперативна асоціація зазвичай працює з національними асоціаціями в розвитку кредитних спілок в країні реципієнта, в Україні це не було можливим, оскільки рух кредитних спілок мав відроджуватися з самого початку. Між тим, цей підхід сприяв створенню з більш міцних та більш демократичних первинних кредитних спілок, а також, призвів до дійсної реалізації права власності з самого зародження спілки. Ці основні кредитні спілки потребують послуг від Верховної установи та мають змогу сплачувати за значну частину таких послуг, створюючи реальну можливість для самодостатності НАКСУ. Українська кооперативна рада Канади та Канадська кооперативна асоціація змогли допомогти у цьому процесі через конструктивну, але, одночасно, іноді критичну оцінку можливостей НАКСУ. Процес відродження руху кредитних спілок потребував часу та коштів, але рух кредитних спілок дійшов розуміння необхідності дотримання найліпших практик. Однак, недостатність належної регуляторної бази не дала змоги впровадити стандарти, які би захистили членів кредитних спілок. Повністю розвинена кредитна спілка потребує впровадження найліпших практик та забезпечення відповідності операційним фінансовим критеріям.

Стратегія партнерства:

В підготовці пропозиції Канадське агентство з міжнародного розвитку (CIDA), Канадська кооперативна асоціація (CCA) та Українська кооперативна рада Канади (CUCUC) проводили широкі консультації з лідерами руху кредитних спілок України. Чорновий варіант проекту обговорювався на робочому комітеті з Президентом НАКСУ, та виправлений варіант обговорювався на Звітно-виборній конференції НАКСУ. Основуючись на відгуках, що були отримані, переглянута пропозиція була представлена на засіданні Правління НАКСУ. Обговорення з партнерами в Україні продовжуються і CUCUC та ССA пропонують розробити План по впровадженню проекту в Україні з повною участю руху кредитних спілок України.

Очікувані результати проекту:

Цей проект зміцнить попередні досягнення та забезпечить самодостатність важливої української установи руху кредитних спілок, які пропонують критично необхідні фінансові послуги споживачам, малому бізнесу, та фермерам. Очікується, що більше ніж 140000 людей отримають користь з членства в кредитних спілках по закінченню проекту, а також більше 100000 позичок буде надано за п'ять років. Користь від проекту також буде включати зменшення бідності, збільшення зайнятості населення, та отримання прибутків. Мобілізація заощаджень очікується в більш ніж 10 мільйонів доларів, що є достатнім для капіталізації руху кредитних спілок.

В додаток, такі організації як кредитні спілки, що знаходяться у власності своїх членів та управляються ними, є фундаментальної основою для будування демократії та громадянського суспільства. Навчання самоуправлінню має збільшити повагу до дотримання законодавства, а регулятивна база - вплинути на національну політику та законодавство. Врешті, права споживачів будуть розширені через навчання членів.

Кредитні спілки в Україні мають відігравати важливу роль в забезпеченні фінансових послуг, особливо в сільських районах, а також для людей, що знаходяться за межею бідності та мають низьке соціальне становище. Цим проектом буде розвинуто представницький та демократичний рух кредитних спілок через інституційне зміцнення на первинному та верховному рівнях. Прямі результати від проекту будуть наступними: збільшена кількість життєздатних кредитних спілок з більшими можливостями по пропозиції фінансових послуг для людей з низьким соціальним станом; подальший розвиток кредитних спілок, що управляються та знаходяться у володінні членства, як частини громадського суспільства в ринковій економіці; збільшена захищеність заощаджень членів; підвищена потужність Національної асоціації у забезпеченні потреб своїх членів та представленні руху кредитних спілок.

Потенційні ризики

Найбільші ризики, з якими доведеться стикнутися проекту, стосуються соціальної та політичної стабільності, а також відродження національної економіки. Політична стабільність на сьогодні є достатньою для економічної реструктуризації, і передбачається, що вона буде збережена у найближньому майбутньому. Задля мобілізації заощаджень та генерації прибутку та створення робочих місць, важливо також, щоб завдяки програмам Уряду України по реструктуризації контролювалася інфляція та підтримувалася відносно стійка валюта. Це потребує від міжнародних донорів та міжнародних установ підтримувати їх зобов'язання щодо стабільності та реформ в Україні. Хоча серйозні зміни у донорській політиці не передбачаються, CCA та CUCUC будуть наглядати за ситуацією та пропонувати впроваджувати необхідні заходи в щорічних робочих планах. На рівні програми головними пом'якшуючими ризики стратегіями є гнучкість та розвиток превентивного програмування, що включатиме визначення ризику та забезпечення інструментів та технік для управління ризиками.

Запропонована бізнес-лінія

Цей проект є результатом пропозиції поданої до Канадського агентства з міжнародного розвитку Українською кооперативною радою Канади та Канадською кооперативною асоціацією і буде впроваджуватися по бізнес лінії №8 "Двосторонній відповідний механізм".<<< до головної сторінки | обговорити на форумі >>>