<<< повернутися | обговорити на форумі >>

XI звітно-виборна конференція Національної асоціації кредитних спілок України відбулася в столичному будинку Укоопспілки. За загальної чисельності НАКСУ 140 спілок, в конференції взяли участь представники від 105, що є своєрідним рекордом.

З доповіддю про діяльність Асоціації протягом звітного періоду виступив голова Ради НАКСУ Олександр Башкатов.

Президент НАКСУ Петро Козинець дав розгорнутий аналіз роботи НАКСУ з основних напрямків, визначених попередньою Х конференцією.

Зі звітами виступили секретар Наглядового комітету Галина Шатирко та директор фінансового департаменту НАКСУ Катерина Калустова.

Особливу увагу доповiдачi та виступаючi делегати приділили питанням зміцнення фінансової стабільності кредитних спілок, реалізації спільної угоди з Держфінпослуг щодо виконання визначених саморегулівних функцій НАКСУ, підвищення пропагандистської роботи, поліпшення консультаційних та навчальних послуг для кредитних спілок, особливо на регіональному рівні. Було також зроблено детальний аналіз лобістської діяльності НАКСУ та розвитку міжнародної активності. Висловлені сподівання на високу ефективність співпраці з міжнародними донорськими проектами, особливо, з Проектом зміцнення кредитних спілок України, що здійснюється канадськими партнерами спільно з НАКСУ.
Конференцiя прийняла вiдповiдну резолюцiю (додається).

На конференції обрано двох нових членів Наглядового комітету НАКСУ: Ігора Абрам'юка з Чернівців та черкащанина Павла Бурлая.

З повними звітами та розгорнутою статистичною інформацією про діяльність НАКСУ в 2004 році можна ознайомитися в першому номері "Бюлетеня кредитних спілок України", що вийшов у світ напередодні конференції. Найближчим часом бюлетень буде розіслано в усі кредитні спілки України.


Резолюція XI Звітно-виборної Конференції НАКСУ

м. Київ      8 квітня 2005 р.

1. Роботу Ради НАКСУ за звітний період визнати задовільною;
2. Роботу Наглядового комітету НАКСУ за звітний період визнати задовільною;
3. Роботу Виконавчої дирекції НАКСУ визнати задовільною;
4. Провести обласні Конференції кредитних спілок - членів НАКСУ по обранню членів Ради згідно Статуту НАКСУ в термін до 1 липня 2005 року;
5. Вважати пріоритетними в наступному звітному періоді наступні напрямки діяльності:
· поглиблення співпраці з органами державного нагляду за діяльністю кредитних спілок;
· реалізація заходів по покращенню фінансового стану кредитних спілок - членів НАКСУ;
· продовження формування Стабілізаційного фонду та запровадження за рахунок СФ програми фінансового оздоровлення кредитних спілок;
· пропаганда руху кредитних спілок та діяльності НАКСУ;
6. Вивчити питання структурної реорганізації НАКСУ з перерозподілом повноважень між Національним рівнем та рівнем обласних об'єднань кредитних спілок;
7. Провести розмежування керівного менеджменту НАКСУ та ОКС НАКСУ;
8. Раді НАКСУ впровадити оптимальну структуру фінансового звіту НАКСУ та інфраструктурних організацій, що знаходяться у її власності;
9. Раді НАКСУ забезпечити більший вплив кредитних спілок на формування та використання бюджету НАКСУ та Сервісної інфраструктури.

 


<<< повернутися | обговорити на форумі >>>