<<< повернутися | обговорити на форумі >>
4 лютого 2010 року


Третього лютого 2010 року на черговому засіданні Кабінету Міністрів України було розглянуто питання про стан та перспективи розвитку кредитних спілок України

 

Третього лютого 2010 року на черговому засіданні Кабінету Міністрів України було розглянуто питання про стан та перспективи розвитку кредитних спілок України. Рішення про внесення до порядку денного питання було прийняте тиждень тому, коли Кабінет Міністрів розглядав проблеми розвитку підприємництва у нашій державі.

На обговорення Кабінету Міністрів було винесено відповідний проект розпорядження «Про заходи щодо захисту інтересів вкладників кредитних спілок України», розроблений у Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України. Даний документ обговорювався у Держфінпослуг з представниками всеукраїнських асоціацій 1 лютого цього року. НАКСУ та ВАКС висловили підтримку даного проекту розпорядження.

Одночасно Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва вніс інший варіант проекту розпорядження, який підтримується Всеукраїнською асоціацією кредитних спілок військовослужбовців та працівників силових відомств України.

Після доповіді Голови Держфінпослуг В.І. Суслова (www.dfp.gov.ua, завантажити презентацію (MS PowerPoint, 1,6МБ): http://www.dfp.gov.ua/fileadmin/downloads/smi/KMU_KC_03.02.10.ppt) відбулося активне обговорення даного питання. Учасники засідання в цілому підтримали необхідність впровадження ряду антикризових заходів на рівні держави (включаючи створення державного фонду гарантування вкладів членів кредитних спілок). Кабінет Міністрів України дав відповідні доручення Держфінпослуг, іншим органам влади у короткий термін доопрацювати проект постанови, врахувавши результати обговорень, та винести його на затвердження.

Більш детальну інформацію буде надано пізніше.Проект
ы
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від " "
__________________ 2010 року                          №

м. Київ

Про заходи щодо захисту інтересів вкладників кредитних спілок України

З метою подолання кризових явищ при наданні фінансових послуг кредитними спілками та з метою захисту інтересів вкладників кредитних спілок:

1. Затвердити План заходів щодо виходу з кризи ринку кредитних
спілок (додається).

При вирішенні кредитними спілками питань виходу з фінансової кризи рекомендовано враховувати положення Методичних рекомендації кредитним спілкам щодо можливих дій та заходів по забезпеченню виходу зі скрутного фінансового становища, затверджені розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг) від 20.08.09 №633.

2. Рекомендувати Національному банку України, керуючись статтею 1
Закону України «Про Національний банк України», виділити кошти в обсягах,
достатніх для рефінансування кредитних спілок з урахуванням виконання
Основних напрямків грошово-кредитної політики на 2010 рік.

3. Визначити ВАТ «Державний ощадний банк України» (далі — ВАТ
«Ощадбанк») уповноваженим банком, через який здійснюється
рефінансування кредитних спілок для підтримки їх ліквідності та
платоспроможності.

Взяти до відома, що ВАТ "Ощадбанк":

визначить необхідні строки та обсяги рефінансування з боку Національного банку України з метою підтримки ліквідності та платоспроможності кредитних спілок та подасть до Національного банку України відповідне клопотання.

4. Доручити Держфінпослуг супроводжувати у Верховній Раді України
проект Закону України «Про Фонд гарантування вкладів членів кредитних
спілок» (реєстраційний номер 3265 від 07.10.08).

Після набуття чинності цим законом:

Міністерству фінансів України (далі - Мінфін) виступити одним із засновників Фонду гарантування вкладів членів кредитних спілок шляхом внесення до його статутного капіталу державних облігацій України на суму 500 млн. грн. та передбачити у проекті Закону України «Про Державний бюджет на 2010 рік» право емітувати ці цінні папери;

рекомендувати Національному банку України надати Фонду гарантування вкладів членів кредитних спілок довгостроковий кредит терміном до 10 років у розмірі до 1 млрд. грн.

5. Доручити Держфінпослуг розробити нову редакцію Закону України «Про кредитні спілки» і внести на розгляд Кабінету Міністрів у встановленому порядку до 01 березня 2010 року.

Прем'єр-міністр України                                                                   Ю. ТИМОШЕНКО
Прем’єр-міністру України
Тимошенко Ю.В.

Членам Кабінету Міністрів України

 
Копія:
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва  

 
Вельмишановна Юліє Володимирівно!
Шановні члени Кабінету Міністрів України!

 Дозвольте від імені Національної асоціації кредитних спілок України, Всеукраїнської асоціації кредитних спілок, яка діє також від імені 24 місцевих асоціацій кредитних спілок, об’єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладів» та об’єднаної кредитної спілки «ОКС НАКСУ», що представляють інтереси близько 400 кредитних спілок України (понад 60% існуючого ринку кредитних спілок) повідомити Вас про таке.

Ми висловлюємо вдячність за ту увагу, яку Ви особисто приділяєте проблемам та викликам, що постали на шляху розвитку української кредитної кооперації з початком системної фінансової кризи в нашій країні. Безумовно, вони потребують невідкладного вирішення через реалізацію відповідних законодавчих ініціатив та інституційних реформ. Тому для нас є надзвичайно важливою задекларована готовність Кабінету Міністрів України уже найближчим часом розглянути на своєму засіданні питання підтримки діяльності кредитних спілок та захисту фінансових інтересів їх членів.

В процесі підготовки до зазначеного засідання Кабінету Міністрів України нам була надана можливість ознайомитися із пропонованими для розгляду Урядом України проектами розпоряджень, в тому числі підготовленими Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України та Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва. За результатами проведеного аналізу змісту даних проектів ми прийшли до одностайного висновку про можливість та доцільність підтримки з боку організованого ринку кредитних спілок проекту розпорядження КМУ «Про заходи щодо захисту інтересів вкладників кредитних спілок України», що вноситься Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

В зв’язку із вказаним вище, просимо врахувати нашу думку при розгляді і прийнятті остаточного рішення з відповідного питання.

З повагою та надією на розуміння і підтримку,

Президент Національної асоціації
кредитних спілок України П. Козинець

 
Голова Правління Всеукраїнської
асоціації кредитних спілок Г. Шатирко

 
Президент об’єднання кредитних
Спілок «Програма захисту вкладів» А. Оленчик

 
Голова Правління об’єднаної
кредитної спілки «ОКС НАКСУ» Л. Кравченко


Проект

ы
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від " " 2010 року №

м. Київ

 

Питання підтримки ліквідності та платоспроможності кредитних спілок

1. Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг у
місячний термін подати до Кабінету Міністрів перелік кредитних спілок, що
потребуються державної підтримки їх ліквідності та платоспроможності із
визначенням необхідних сум у розрізі кожної такої кредитної спілки, а також
перелік кредитних спілок, що підпадають під ознаки банкрутства.

 • Міністерству фінансів передбачити в проекті Закону України «Про
  Державний бюджет на 2010 рік» фінансування кредитних спілок на зворотній
  основі за Програмою підтримки ліквідності та платоспроможності кредитних
  спілок у сумі 1 млрд. грн. в рамках загального фонду Державного бюджету.
 • Міністерству фінансів разом з Державною комісією з регулювання
  ринків фінансових послуг та всеукраїнськими асоціаціями кредитних спілок у
  двомісячний термін розробити критерії, вимоги, умови участі кредитних
  спілок у Програмі підтримки їх ліквідності та платоспроможності.

4. Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг у
трьохмісячний термін розробити механізм використання бюджетних коштів
Всеукраїнськими об'єднаними кредитними спілками за Програмою підтримки
ліквідності та платоспроможності кредитних спілок.

5. Рекомендувати Національному банку України як кредитору останньої
черги опрацювати питання рефінансування кредитних спілок за рахунок
коштів Національного банку, враховуючи вимоги статті 1 Закону України
«Про Національний банк України».

Прем'єр-міністр України                                        Ю. ТИМОШЕНКО<<< повернутися | обговорити на форумі >>